Nieuwe regels in wegcode moeten zwakke weggebruikers beter beschermen

Alle fietsers en voetgangers tegelijk groen, en grotere afstand tussen fiets auto

© Jan Van der Perre

Goed opletten als je je na volgende week vrijdag nog in het verkeer waagt. Of je nu voetganger, fietser of automobilist bent: er gelden vanaf dan nieuwe regels die vooral zachte weggebruikers beter moeten beschermen. Zo moet je voortaan buiten de bebouwde kom 1,5 meter afstand houden in plaats van 1 meter nu. Een overzicht.

jvh, kba

Vierkant groen

Op kruispunten mogen vanaf volgende week verkeerslichten geïnstalleerd worden die fietsers en voetgangers in alle richtingen tegelijk groen geven. Bedoeling is om conflicten te vermijden met auto’s die naar links of rechts afslaan. Je herkent ze aan de groene pijltjes die het fiets- of voetgangerssymbool op het verkeerslicht omringen. Het autoverkeer moet ondertussen in alle richtingen wachten.

”Een goede zaak voor de veiligheid, maar let er wel op dat de wachttijd voor fietsers niet te lang wordt”, zegt de Fietsersbond. “Geef best vierkant groen tussen na elke keer dat auto’s in één richting groen krijgen.”

LEES OOK: “Laat voetgangers en fietsers ook schuin oversteken”

Er gebeurde met ‘vierkant groen’ al een proefproject in Antwerpen. De versoepeling van de wegcode zal voor het Agentschap Wegen en Verkeer het startschot zijn om het op verschillende kruispunten te installeren.

1,5 meter afstand houden

Automobilisten, vrachtwagenbestuurders en motorrijders moeten vanaf volgende week meer

© Marco Okhuizen

afstand houden van (brom)fietsers en voetgangers. Buiten de bebouwde kom toch: daar wordt de minimale afstand 1,5 meter in plaats van 1 meter nu.

Fietsers omschrijven het gevoel van een te dichtbij passerende auto met het gevoel als je op het perron vlak bij een voorbij rijdende trein staat. In de praktijk worden voor afstand houden nauwelijks boetes uitgeschreven “Er wordt momenteel nog heel veel voorbijgestoken met minder dan een meter ertussenin”, zegt Wies Callens van de Fietsersbond. “Wij zouden liever maatregelen zien die inzetten op een betere handhaving van de bestaande regels, dan de verstrenging ervan.”

Bakfietsen zelfde regels

© JAA

Wie met een bakfiets rijdt, mocht tot nu toe niet tegen de richting rijden in éénrichtingsstraten waar andere fietsers dat wel mochten. De bakfietsen met een maximale breedte van 1 meter mogen dat voortaan wél.

“Het lost bovendien de absurde situatie op dat ouders die hun kind met de bakfiets naar school begeleidden, daarmee de schoolstraat niet in mochten”, zegt Wout Baert van Fietsberaad. “Of dat ouders die dat met de elektrische fiets deden, niet naast hun kind mochten fietsen. Het is goed dat die problemen nu van de baan zijn.”

Sneller op de step

Elektrische steps, hoverboards en elektrische rolstoelen mogen vanaf volgende vrijdag 25 km per uur rijden in plaats van 18 nu.

Speedpedelecs naast elkaar

Speedpedelecs, elektrische fietsen die trapondersteuning geven tot 30 of zelfs 45 km per uur, mogen voortaan naast elkaar rijden in de bebouwde kom.

Kinderfietsen op de stoep

Wat op 31 mei ook verandert, is dat kinderen tot tien jaar oud vanaf dan op het trottoir mogen fietsen. Vandaag is dat toegestaan tot ze negen jaar zijn.

Minder ver stappen naar zebrapad

Voetgangers mogen voortaan oversteken zonder daarbij een oversteekplaats te gebruiken, als dat er niet is op minder dan 20 meter. Tot nu toe lag die afstand op 30 meter.

Meer over Verkeersveiligheid

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie