Corrigeer
camera closecorrect down eyefacebook Het Nieuwsblad nextprevquote share twitter video

De filedruk op de Brusselse Ring is de voorbije jaren alleen maar toegenomen.ssj

Lijst van quick wins concentreert zich op knooppunten en fietsinfrastructuur

Vlaanderen heeft negen miljoen veil voor vlotter verkeer op Brusselse Ring

Regio

-

Om het verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen op het oostelijke deel van de Brusselse Ring, is er een hele lijst met zogeheten ‘quick wins’ uitgewerkt. Voor het westelijke deel trekt Vlaams mobiliteitsminister Weyts geld uit voor studiewerk.

Uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat doorheen de jaren de filedruk op de Brusselse Ring (R0) enkel is toegenomen. Vergeleken met 2012 is er een filetoename van veertig procent op de Buiten- en zestien procent op de Binnenring.

Vooral op het noordelijke deel is het vaak aanschuiven. Daar zijn nu de eerste werken gestart om het doorgaand en lokaal verkeer van elkaar te scheiden over een afstand van twintig kilometer tussen de E40 richting kust en richting Leuven. Ook wordt geïnvesteerd in zestig kilometer aan fietswegen en even veel kilometer aan traminfrastructuur. Alles samen gaat het om een investering van liefst drie miljard euro.

Knelpunten

De Ring heeft echter ook nog een westelijk en oostelijk deel waarop werken moeten gebeuren. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) maakt negen miljoen euro vrij voor ingrepen in het oosten en studies in het westen.

Ben Weyts Vlaams minister van Mobiliteit We moeten de volledige Ring rond Brussel onder handen nemen

“Na de Ring rond Antwerpen is die rond Brussel het grootste knelpunt in ons verkeer”, zegt Weyts. “We staan met z'n allen stil en dus moeten we de volledige Ring rond Brussel onder handen nemen. Het verkeer moet vlotter en veiliger en we moeten meer mensen verleiden om de auto in te ruilen voor de fiets en het openbaar vervoer. Op die manier wordt de Ring ontlast.”

Fietssnelwegen

Voor de R0 Oost ligt de focus op de grote knooppunten: het Leonardkruispunt, het Vierarmenkruispunt, het Groenendaalkruispunt en het nieuwe op- en afrittencomplex aan de Brabandtlaan.

“Het studiewerk naar deze knelpunten, bracht meerdere zogeheten ‘quick wins’ aan het licht”, zegt de minister. “Het gaat om ingrepen die snel uitgevoerd kunnen worden, omdat er geen bestemmingswijziging nodig is en de locaties onder de Vlaamse bevoegdheid vallen.”

“De ingrepen zijn meestal gericht op fietsers. Zo worden bestaande fietssnelwegen voltooid en bijkomende fietsverbindingen worden aangelegd.” Van dertien ‘quick wins’ kunnen er volgend jaar al enkele uitgevoerd worden. Voor werken op de lange termijn loopt er een studie.

Rond maken

Het westelijke deel van de Ring, van Halle tot Groot-Bijgaarden, moet het sluitstuk vormen. Voor dat studiewerk heeft minister Weyts het nodige geld vrijgemaakt. Vermits een aanzienlijk deel op Brussels grondgebied ligt, werkt de Vlaamse overheid ook samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Minister Weyts wil niet op de zaken vooruitlopen. Maar hij stelt vast dat het onder meer met de fietsverbindingen beter kan. “Langs het kanaal Brussel-Charleroi heb je wel een fietssnelweg waarin we nog bijkomend investeren. Maar andere fietssnelwegen aan de zuidkant van Brussel zijn er niet. Ik heb wel geïnvesteerd in een nieuw fietspad aan de Alsembergsesteenweg in Dworp, maar een fietssnelweg is dat door de zijstraten en opritten niet.”

De vraag is ook of het westelijke en oostelijke deel met elkaar verbonden worden. “Ideaal is het rondmaken van de Ring”, zegt Weyts. “Dat zou zorgen voor een scheiding van het lokale en het doorgaande verkeer.”

“Nu zijn er nog veel bestuurders die bijvoorbeeld in Groenendaal de Duboislaan nemen om via de Alsembergsesteenweg in Dworp uit te komen in Huizingen en daarna de Brusselse Ring weer oprijden. Het rondmaken, moet wel via ondertunneling gebeuren.”