Dit verandert op 1 juni: halve dag ouderschapsverlof, geen reclame voor online gokken en nieuwigheden in wegcode

Dit verandert op 1 juni: halve dag ouderschapsverlof, geen reclame voor online gokken en nieuwigheden in wegcode

Foto: Jan Van der Perre

Op 1 juni veranderen er weer heel wat dingen. Zo kunnen werknemers straks een halve dag ouderschapsverlof per week opnemen, wordt de wegcode aangepast om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen, en gelden er strengere regels voor sportmakelaars. Een overzicht.

Werknemers kunnen vanaf 1 juni een halve dag ouderschapsverlof per week opnemen, of een hele dag elke twee weken. Vandaag kan je ouderschapsverlof enkel voltijds, halftijds of één dag per week opnemen. Straks komt daar dus een halve dag per week of een volledige dag elke twee weken bij. Deze vorm van ouderschapsverlof is echter enkel mogelijk met het akkoord van de werkgever. “We willen bedrijven er dan ook op attent maken dat ze een duidelijk beleid moeten hebben als ze dit toestaan”, zo is te horen bij het VBO. “Want als bedrijven dit voor één medewerker toestaan, dan moeten ze dat voor alle werknemers mogelijk maken.”

Ook nieuw is de versoepeling van het voltijdse en halftijdse ouderschapsverlof en het voltijds verlof voor medische bijstand. Voortaan zal je dat per week kunnen opnemen, terwijl dat vandaag nog minstens voor een maand is. Wie halftijds wil blijven werken, zal die thematische verloven per maand kunnen opnemen. Nu is dat nog voor ten minste twee maanden.

Zes nieuwe regels in wegcode

Zes nieuwe regels in de wegcode moeten voetgangers, fietsers en gebruikers van elektrische steps beter beschermen. De opvallendste maatregel is dat de maximaal toegelaten snelheid voor elektrische steps en andere populaire ‘gemotoriseerde voortbewegingstoestellen’ wordt opgedreven van 18 naar 25 kilometer per uur. Mensen met een speedpedelec zullen voortaan ook met twee naast elkaar mogen rijden, zoals dat voor fietsers al veel langer mogelijk is.

De nieuwe regels maken het ook mogelijk om op een kruispunt alle fietsers tegelijk groen te geven. Een toepassing van die maatregel zal niet voor morgen zijn, maar moet het mogelijk maken dat in te voeren op kruispunten waar veel fietsers passeren. Jonge fietsers zullen ook tot hun tiende verjaardag op het trottoir mogen rijden. Tot voor kort mochten ze dat tot hun negende blijven doen.

Auto’s die een fietser inhalen, zullen buiten de bebouwde kom voortaan 1,5 meter plaats moeten laten, in plaats van 1 meter nu. En een zesde en laatste maatregel betreft de voetgangers. Als zich binnen de 20 meter een zebrapad bevindt, dan moeten ze dat zebrapad gebruiken. Vroeger moest dat zebrapad binnen de 30 meter liggen.

Nieuwe generatie immunotherapie terugbetaald

CAR-T-therapie, een nieuwe generatie immunotherapie, wordt straks terugbetaald voor de behandeling van twee types bloedkanker. Goed nieuws voor in totaal 140 patiënten die tot voor kort ‘uitbehandeld’ waren. Want naast innovatief is de therapie ook immens duur. Bij CAR-T-therapie worden de eigen witte bloedcellen genetisch aangepast om kankercellen aan te vallen.

De behandeling wordt terugbetaald voor twee groepen patiënten. De eerste groep zijn kinderen en jongvolwassenen met acute lymfatische leukemie bij wie een andere behandeling niet of onvoldoende aanslaat. De tweede groep zijn volwassenen met diffuus grootcellig B-cellymfoom (een agressieve vorm van lymfeklierkanker) bij wie een andere behandeling niet of onvoldoende aanslaat. Het eerste jaar zullen zo’n 50 patiënten geholpen kunnen worden, het tweede jaar 90 patiënten.

Strengere regels voor sportmakelaars

Sportmakelaars zullen vanaf 1 juni niet langer mogen optreden voor jongeren onder de vijftien jaar, en zullen zich ook moeten registreren. Een adviescommissie kan bij problemen overgaan tot de intrekking of schorsing van de registratie. Ook internationale makelaars of makelaars die al geregistreerd zijn in een ander gewest, zullen zich alsnog in Vlaanderen moeten registreren.

Voortaan zullen sportmakelaars ook een borgstelling van 25.000 euro moeten betalen. Dat bedrag moet dienen als een soort drempel om huis-, tuin- en keukenmakelaars op andere gedachten te brengen. “Vandaag bestaan er in België immers bijna evenveel voetbalmakelaars als er professionele voetballers zijn”, klinkt het.

Reclame online kansspelen op tv verboden

Televisie-uitzendingen die reclame bevatten voor online kansspelen mogen vanaf 1 juni niet langer uitgezonden worden. De Kansspelcommissie ziet in het verbod een stap voorwaarts inzake de inperking van reclame voor kansspelen.

Corrigeer

MEER NIEUWS