FOTO. TalentWerkt in VTI Deinze

Dinsdag werden 24 Geïntegreerde Proeven (GIP’s) van laatstejaars van VTI Deinze voorgesteld aan een jury van VOKA. Jan Lootens, voorzitter van VOKA regio Deinze, mocht daarna in de raadzaal van de Leiespiegel een prijs uitreiken aan de zes laureaten, één uit elke richting. Een en ander gebeurde in het kader van de tweede editie van TalentWerkt, een initiatief van VOKA, dat het technisch onderwijs in contact wil brengen met bedrijven die medewerkers zoeken. Steven Dhondt werd door de jury uitgeroepen tot algemene winnaar VTI Deinze van de wedstrijd. Hij mocht een i-pad meenemen naar huis.

TalentWerkt

In Deinze, Oudenaarde en Eeklo organiseert VOKA, de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, in samenwerking met lokale technische scholen, een nieuwe editie van TalentWerkt!. Opzet van dit initiatief is de waardering voor het technisch onderwijs versterken en de banden tussen lokale bedrijven en directie, leerkrachten en laatstejaars van het technisch onderwijs  nauwer aanhalen. Tijdens TalentWerkt! worden de GIP-werken van jongeren kritisch beoordeeld door een jury van bedrijfsleiders uit de eigen regio. Zij evalueren de innovatiegerichtheid en duurzaamheid maar ook de marktwaarde van de eindwerken.

Hoe laten wij het onderwijs nog beter aansluiten op de noden van de arbeidsmarkt ? Hoe krijgen wij de grote aantallen vacatures beter en sneller ingevuld? Het zijn vragen die niet alleen politici in electorale tijden bezig houden maar ook de vele ondernemers die op zoek zijn naar continuïteit en groei. In Vlaanderen ondervinden bedrijven ernstige problemen om gekwalificeerd personeel te vinden. Tegelijk kiezen vandaag opmerkelijk weinig studenten voor STEM-richtingen. Het zijn net deze studierichtingen die studenten afleveren die nodig zijn op de arbeidsmarkt van morgen. Op het niveau van het secundair onderwijs moet er meer aandacht en waardering komen voor technische richtingen.

Gedelegeerd bestuurder Geert Moerman van VOKA Oost-Vlaanderen: “De samenwerking met het technisch onderwijs op lokaal niveau beoogt een directe rekrutering en laat bedrijven toe kennis te maken met de werknemers van morgen in het kader van stages en een latere, definitieve tewerkstelling.”

In het totaal studeren aan de drie deelnemende scholen, VTI Deinze, Bernardus Technicum Oudenaarde en PTI Eeklo, 662 leerlingen af in de studiedomeinen bouw, hout, technologie en technieken, toegepaste wetenschappen, mechanica, elektriciteit, welzijn & zorg, handel en informatica, land- en tuinbouw.

Zo wat zestig ondernemers hebben toegezegd om de eindwerken van 66 genomineerde leerlingen te evalueren. Zij zullen nagaan in hoeverre de leerlingen blijk geven van presentatievaardigheden, innovatiegerichtheid, duurzaamheid, marktinschatting en kennis van bedrijven. 24 GIP’s van leerlingen van de ruim honderd uit zes studierichtingen van VTI Deinze werden dinsdag beoordeeld. Per studierichting kreeg de laureaat een goodie bag. Onder de zes laureaten werd vervolgens een eindwinnaar aangeduid.

Winnaars

Als winnaars bij VTI Deinze werden uitgeroepen Brent Vanhee uit de richting bouw, Sven Verstaen uit de richting hout, Thomas Hellin uit de industriële wetenschappen, Steven Dhondt uit de richting auto, Dries Dhont en Arne Meirhaeghe uit de richting elektriciteit-elektromechanica en Jasper Van Kerkhove uit de richting mechanica-elektromechanica. Uiteindelijk duidde de jury Steven Dhondt aan als algemene winnaar VTI Deinze van de wedstrijd.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio