Verdubbeling boete middenvakrijden en verdrievoudiging boete pechstrookrijden: deze verkeersovertredingen worden vanaf 1 juli zwaarder bestraft

Verdubbeling boete middenvakrijden en verdrievoudiging boete pechstrookrijden: deze verkeersovertredingen worden vanaf 1 juli zwaarder bestraft

Boete voor rijden op pechstrook verdrievoudigt. (themabeeld) Foto: Tom Palmaers

Wie onterecht op de pechstrook rijdt, riskeert binnenkort een boete van 174 euro. Momenteel gaat het nog om een overtreding van de eerste graad - bestraft met een onmiddellijke inning van 58 euro - maar vanaf 1 juli wordt rijden op de pechstrook er een van de derde graad.

Een verdrievoudiging van de boete voor wie op de pechstrook rijdt, is slechts een van de aanpassingen aan de verkeersregels die vrijdag in het Staatsblad zijn gepubliceerd.

Middenvakrijders

Daarnaast verdubbelt onder meer de boete voor middenvakrijden. Wie niet onmiddellijk weer zo rechts mogelijk gaat rijden na een inhaalmanoeuvre, in het bijzonder op een autosnelweg, begaat vanaf juli namelijk een tweedegraadsovertreding die bestraft wordt met een onmiddellijke inning van 116 euro.

Inhaalverbod

Ook wordt het inhaalverbod bij neerslag voor voertuigen en slepen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 7,5 ton een overtreding van de tweede graad, net als autobussen, autocars en andere voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton die op de meest linkse rijstrook van de snelweg blijven rijden.

Kruispunt blokkeren

Niet alleen gelden er strenge straffen voor bepaalde inbreuken, de politie kan binnenkort ook makkelijker bepaalde verkeersovertredingen bestraffen. De lijst van overtredingen die met behulp van automatische apparaten - dus zonder fysieke aanwezigheid van een agent - kunnen worden vastgesteld, wordt vanaf 1 juli uitgebreid.

Het gaat om overtredingen zoals tegen de rijrichting rijden, een kruispunt blokkeren, het niet volgen van de richting die door een verkeersbord of door pijlen ter hoogte van een kruispunt wordt aangegeven en het volgen van een richting die verboden is. Daarnaast zijn alle overtredingen die betrekking hebben op het inhalen en inhaalverboden, onder andere toegevoegd aan de lijst.

Corrigeer

MEER NIEUWS