Dossier matchfixing: KV Mechelen degradeert, Waasland-Beveren gaat vrijuit

Dossier matchfixing: KV Mechelen degradeert, Waasland-Beveren gaat vrijuit

Foto: Photo News

KV Mechelen degradeert als resultaat van het dossier rond matchfixing in het Belgische voetbal. Dat heeft de KBVB gemeld in een persbericht. Malinwa start met -12 punten in 1B, mag geen Europees voetbal spelen en niet deelnemen aan de Croky Cup.

LEES OOK.Dit zijn de gevolgen van de degradatie van KV Mechelen voor het Belgische voetbal

Waasland-Beveren gaat vrijuit in deze zaak, terwijl Beerschot naar 1A promoveert in dit geval. AA Gent speelt nu Europees, in de tweede voorronde van de Europa League. Antwerp mag aantreden in de derde voorronde van de tweede Europese competitie.

“Op 01/06/2019 heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal haar beslissing meegedeeld in het kader van het tuchtdossier met betrekking tot de wedstrijd YR KV Mechelen - KV RS Waasland-SK Beveren van 11 maart 2018”, klinkt het.

De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal:

• Veroordeelt YR KV Mechelen en 4 van haar bestuurders wegens competitievervalsing.

Dit betekent dat Johan Timmermans, Thierry Steemans en Olivier Somers tien jaar geschorst worden. Somers mag zich ook nooit meer aansluiten bij de KBVB. Stefaan Vanroy krijgt een schorsing van zeven jaar voor alle activiteiten bij de KBVB.

• Acht KV RS Waasland-SK Beveren niet schuldig maar veroordeelt 2 van haar bestuurders wegens niet voldoen aan de meldingsplicht.

Dit betekent dat Dirk Huyck en Olivier Swolfs 1 jaar voorwaardelijk geschorst worden. Walter Clippeleyr en Jozef Van Remoortel gaan vrijuit.

• Bevindt 3 spelersmakelaars (Dejan Veljkovic, Walter Mortelmans en Thomas Troch, red.) schuldig aan daden van competitievervalsing. (Evert Maeschalck gaat vrijuit, red.)

• Spreekt de speler (Olivier Myny, red.) volledig vrij.

Ingevolge deze beslissing zijn de sportieve gevolgen voor de clubs in het kader van de Belgische competities voor het seizoen 2019-2020 de volgende.

• YR KV Mechelen zal, met een puntenhandicap van 12 punten te verdelen over de twee periodes, aantreden in de Proximus League en zal niet kunnen deelnemen aan de Croky Cup tijdens één seizoen.

• KV RS Waasland-SK Beveren, aan wie geen tuchtsanctie wordt opgelegd, zal aantreden in de Jupiler Pro League.

• KFCO Beerschot Wilrijk zal aantreden in de Jupiler Pro League in plaats van YR KV Mechelen.

Een beroep is mogelijk bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) binnen een termijn van 7 kalenderdagen die start de dag volgend op de uitspraak. Dit beroep is opschortend.

KV Mechelen werd op de hoogte gebracht van de uitspraak en reageerde intussen al. Bij Beerschot wordt pas gereageerd als de Geschillencommissie een officiële bekendmaking doet. Lokeren reageert voorloping niet. Ze bekijken het en zullen later officiële reactie sturen.

Proces

De voorbije week vond het proces rond het matchfixingdossier plaats in Brussel. Daarbij haalde bondsprocureur Kris Wagner nog zwaar uit naar de betrokken clubs, waaronder KV Mechelen dus. Wagner sprak toen zelfs van maffiapraktijken.

LEES OOK.Oorlog in voetballand: “KV Mechelen is een dartelend hert waar de aasgieren boven cirkelen”

KV Mechelen had, samen met een aantal andere beklaagden, eerst nog een kort geding aangespannen voor de Brusselse ondernemingsrechtbank en had daar aangevoerd dat de tuchtprocedure moest geschorst worden omdat haar rechten van verdediging in het gedrang waren. De rechter gaf KV Mechelen toen ongelijk: de voetbalbond schond de rechten van verdediging niet door hen op zo’n korte termijn voor de tuchtinstanties te laten verschijnen.

Dossier matchfixing: KV Mechelen degradeert, Waasland-Beveren gaat vrijuit
Foto: Photo News

“Dejan Veljkovic en Thierry Steemans hielden de rest van het bestuur erbuiten”

Drie zinnen. Meer zei hij niet, boekhouder Thierry Steemans tijdens het slotpleidooi afgelopen dinsdag. Dat hij hoopte op gerechtigheid en gaat voor de vrijspraak, zoiets. Of de Geschillencommissie Hoger Beroep hem nu tien jaar schorst of niet, eigenlijk maakt het hem niet meer uit. Zijn reputatie? Om zeep. De band met de rest van het bestuur van KV Mechelen? Compleet in het slop.

Wie alle zittingen volgde, zag Olivier Somers en Thierry Steemans welgeteld drie seconden met elkaar praatten. Ex-KV Mechelenvoorzitter Johan Timmerman of sportief directeur Stefaan Vanroy? Die kijken Steemans zelfs niet meer aan. Omdat ze, net als het gerecht, vermoeden dat boezemvrienden Steemans en de Servische makelaar Dejan Veljkovic elkaar financieel beter maakten buiten het bestuur om. Teneur aan de telefoon vaak: “De rest van het bestuur moet het niet weten.”

Waren de advocaten van medehoofdaandeelhouder Olivier Somers tijdens de eerste zittingsdagen nog opvallend lief voor Steemans is de strategie dinsdag helemaal veranderd: Dejan Veljkovic is de grote meester-manipulator geweest, met Steemans als frauduleuze rechterhand. En vooral: buiten de wil van de rest van het bestuur om. Met Somers zelf als iemand die amper van iets wist. De club zelf probeerde dinsdag nogmaals te ontkrachten ook maar enig initiatief genomen te hebben om de match te beïnvloeden. Van enige betrokkenheid, laat staan schuld, kan dan ook geen sprake zijn”, zei clubadvocaat Joost Everaert.

Dossier matchfixing: KV Mechelen degradeert, Waasland-Beveren gaat vrijuit
Foto: Photo News

Speech van emotionele voorzitter

Dat Waasland-Beveren vrijuit gaat, heeft het potentieel te danken aan voorzitter Dirk Huyck. De derde zittingsdag in Operatie Propere Handen werd overheerst door zijn emotionele betoog. De Wase garagist zette zichzelf neer als de integere voorzitter die weigerde mee te spelen in de poging tot ‘matchfixing’.

“Toen de bewuste maandagmorgen de heer Veljkovic mij belde, zei ik spontaan: ik heb echt geen tijd. Ik zei: kom vijf minuten langs. Ik stuurde een adres door, ik denk niet dat hij dan kind aan huis is. Ik heb Dejan gezegd dat het respect voor Mechelen groot is, maar dat ik nooit zou ingrijpen op het verloop van een wedstrijd. De tweede dag heb ik hem naar de keukenzaak van mijn vrouw laten komen. Ik gebruik die samen met Danny De Maesschalck om discrete gesprekken met spelers en makelaars te voeren.”

“Ik heb hem mijn standpunt nogmaals duidelijk gemaakt. En hem de raad gegeven: blijf daar van tussen. Die afspraak heeft niet lang geduurd omdat het een herhaling was van de eerste. Ik heb nooit enig eigenbelang of belang van de club nagestreefd. Ik zweer op het hoofd van mijn kinderen dat ik op een eerlijke manier heb gehandeld en ervoor heb gezorgd dat de wedstrijd in een serene sfeer is verlopen.”

Dossier matchfixing: KV Mechelen degradeert, Waasland-Beveren gaat vrijuit
Foto: Photo News

Advocaat Van Steenbrugge: “Uitspraak is niet coherent, Lokeren wellicht in beroep”

Sporting Lokeren zal meer dan waarschijnlijk beroep aantekenen tegen de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om Waasland-Beveren vrij te spreken van (poging tot) matchfxing. “Het is onbegrijpelijk dat twee beslissingsmakers gestraft worden, maar dat de schuld uiteindelijk niet toegerekend wordt aan de club”, reageerde Lokerens advocaat Walter Van Steenbrugge zaterdagavond.

Meester Van Steenbrugge merkte op dat de motivering van de GHB uitgebreid gemotiveerd is naar feiten en juridische grondslag. “Behalve wat de toerekening naar Waasland-Beveren betreft”, aldus de advocaat van Lokeren. “Men weerhoudt de schuld in hoofde van een aantal bestuurders van KV Mechelen en rekent dat toe aan de club KV Mechelen. Men concludeert dat bestuurders aan matchfixing gedaan hebben en dus maakt men de correcte redenering om dat toe te rekenen aan de club. Maar men trekt die lijn niet door naar Waasland-Beveren. De twee belangrijkste beslissingsmakers Huyck en Swolfs hebben zich schuldig gemaakt aan een inbreuk op de meldingsplicht, maar dan maakt men de incoherente en onbegrijpelijke beslissing om dat niet toe te rekenen aan Waasland-Beveren. Juridisch kan je dat niet maken. En die beslissing tot vrijspraak wordt dan ook nog eens heel karig gemotiveerd. Tientallen pagina’s met motivaties en bij Waasland-Beveren valt alles stil. Het is alsof je een boek leest en er plots twee hoofdstukken zijn uitgeknipt.”

Maandag staat er een spoedoverleg gepland binnen het bestuur van Lokeren. “Ik zal daar zeker adviseren om in beroep te gaan. Dat heb ik schriftelijk en mondeling al gedaan. Ik denk dat er bij het BAS nog heel wat te zeggen valt over dit dossier”, aldus meester Van Steenbrugge.

Geen enkele bestuurder van Waasland-Beveren wordt bestraft voor (poging tot) matchfixing. Maar ook daar is Van Steenbrugge niet van overtuigd. Hij verwijst onder meer naar de telefoontaps na de match (”We hadden wel beter voluit gegaan”). “Om een match te fixen ben je nog steeds met twee”, aldus de advocaat van Lokeren. “Dus ofwel ga je alletwee in bad, ofwel niemand. Ik ben er niet van overtuigd dat men in hoofde van Waasland-Beveren zo licht schaatst over de matchfixing. Voor Lokeren staat matchfixing vast, en de schuld van Waasland-Beveren ook. Deze beslissing is een gebrek aan durf. We gaan alles uit de kast halen om dit recht te trekken en heb er alle vertrouwen in dat het recht zal zegevieren.”

Lokeren heeft er alle baat bij dat streekgenoot Waasland-Beveren alsnog degradeert, want daardoor kan het nog de sportieve degradatie naar 1B afwenden.

Dossier matchfixing: KV Mechelen degradeert, Waasland-Beveren gaat vrijuit
Foto: BELGA

Tien jaar schorsing voor Veljkovic: “Niet verrast”

Spelersmakelaar Dejan Veljkovic werd door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor tien jaar geschorst van activiteiten bij de voetbalbond. “Dat is weinig verrassend, maar we blijven op onze honger zitten wat de motivering betreft”, reageerde zijn advocaat Kris Luyckx zaterdag.

“Over de grond van de zaak bestaat er weinig discussie. Mijn cliënt heeft een belangrijke, zo niet een centrale rol gespeeld in deze zaak. Deze sanctie hadden we dus zien aankomen”, aldus meester Luyckx.

Veljkovic wordt gesanctioneerd door de bond, hoewel hij geen aangeslotene is. “We hadden evengoed een oproeping kunnen krijgen van de lokale vissersclub”, zei Kris Luyckx daar eerder over. “En in de motivering blijven we over dat punt nog steeds op onze honger zitten. Het is nog steeds niet duidelijke hoe wij als niet-aangeslotene gestraft kunnen worden. Maar goed, dat is een formele discussie.”

Meester Luyckx bekijkt nog het nuttig is om beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). “We moeten nog afwachten tot de spijtoptantenregeling wordt bekrachtigd. Ik heb nog geen datum gekregen van het federaal parket, maar dat zou deze maand moeten gebeuren. Voor ons is het belangrijk om eerst dat strafrechtelijk dossier af te ronden. Zodra de bekrachtiging er is, is voor ons alles achter de rug. De termijn van zeven dag? Die zal moeilijk haalbaar zijn. Maar we zullen eens bekijken met het parket. Eventueel gaan we enkel op formele gronden in beroep bij het BAS”, aldus Veljkovic’ advocaat.

Dossier matchfixing: KV Mechelen degradeert, Waasland-Beveren gaat vrijuit
Foto: Photo News

Makelaar Mortelmans vecht schorsing aan “via meerdere juridische acties”

Spelersmakelaar Walter Mortelmans zal in beroep gaan tegen de schorsing van één jaar die de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hem oplegde wegens wedstrijdvervalsing. “We gaan verschillende juridische acties instellen”, bevestigde zijn advocaat Hugo Vandenberghe zaterdagavond.

Een jaar schorsing is het deel van Mortelmans, die via zijn vennoot Thomas Troch op vraag van Thierry Steemans (financieel directeur KV Mechelen) aan speler Olivier Myny zou gevraagd hebben om niet voluit te gaan wegens Mechelse interesse.

“Men is in de motivering totaal niet ingegaan op de essentiële argumenten (omtrent onder meer rechten van verdediging en eerlijk proces) die we in onze conclusies hebben aangebracht. Daarop dient geantwoord te worden. Het is evident dat we in beroep zullen gaan bij het BAS. We zullen zelfs meerdere juridische acties instellen tegen die beslissing”, aldus meester Vandenberghe.

Corrigeer

Het Nieuwsblad biedt meer dan 3.000 reeksen in 28 sporten aan. Zoek hierboven de uitslagen van uw favoriete club of surf naar onze uitslagenpagina.