FOTO. Veilige Thuis breidt uit

Veilige Thuis vzw, beter gekend als Huize Kattebeek, nam onlangs de vernieuwde lokalen voor dagbesteding en woonstudio’s in hun hoofdvestiging in de Nieuwgoedlaan in Petegem in gebruik. Bovendien hebben zij nu ook een geïntegreerd woonproject in de Slachthuisstraat in Deinze In één adem werd ook Kris Holvoet, de nieuwe directeur voorgesteld. Hij komt Mia Van Belleghem die 39 jaar actief was in Veilige Thuis en de functie van directeur waarnam sedert 2007.

Er is veel nieuws bij Veilige Thuis. In de Nieuwgoedlaan werd het dagebestedingsaanbod vernieuwd en uitgebreid. Enkele bestaande kamers werden grondig vernieuwd tot frisse woonstudio’s. In de Slachthuisstraat wordt het aantal inclusieve wooneenheden uitgebreid.

Kris Holvoet: ‘Bij nieuwe zorgvragers zien we een toename aan vragen voor woonondersteuning in combinatie met dagondersteuning of vragen enkel voor dagondersteuning voor één of meer dagen in de week. Ook bij ons cliënten, die reeds woonondersteuning krijgen in Veilige Thuis, zien we een toename aan vragen voor dagondersteuning. Cliënten die voorheen actief waren in een maatwerkbedrijf in de buurt werken er minder en minder op voltijdse basis of bereiken stilaan de pensioengerechtigde
leeftijd .Ook hier zien we de vraag naar zinvolle dagbesteding toenemen. Met de vernieuwing en de uitbreiding van het dagbestedingsaanbod willen we hier een antwoord voor te bieden.’

Ignaas Declerck, voorzitter van de raad van bestuur: ‘In 1977 opende Veilige Thuis de deuren van Huize Kattebeek. Een eigentijds gebouw waar elke cliënt beschikte over een eigenslaapkamer en een gemeenschappelijke leefruimte. Doorheen de jaren gebeurden er hier en daar kleine aanpassingen om een antwoord te bieden op de gewijzigde vragen van de cliënten. Het moment is echter aangebroken om de gebouwen grondig te renoveren of te vervangen. Met de bouw van de vier nieuwe studio's op het terrein van Kattebeek zetten we al een eerste stap en kunnen we nu al voor vijf cliënten een nieuwe eigentijdse studio aanbieden. Cliënten krijgen er meer mogelijkheden om op en zelfstandige wijze hun leven te organiseren en behouden nog een nauwe band met de collectieve voorzieningen waarop zij steeds een beroep kunnen doen. In 2000 startte de dienst beschermd wonen voor mensen die geen nood hebben aan een 24/24u begeleiding maar mits ondersteuning op één of meer domeinen zelfstandig kunnen wonen. De dienst groeide doorheen de jaren verder uit tot een volwaardige dienst mobiele en ambulante ondersteuning.'

Betaalbare huisvesting vinden voor de verschillende kandidaten is echter niet altijd een evidente zaak. Daarom bouwde Veilige Thuis vier extra inclusieve woongelegenheden voor personen met een beperking of sociaal zwakkere mensen in de Slachthuisstraat in Deinze naast de reeds bestaande studio's. Deze studio’s worden eerstdaags in gebruik genomen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio