Ondersteuning op school voldoet niet: ouders betalen zelf voor logopedie of kine

Ondersteuning op school voldoet niet: ouders betalen zelf voor logopedie of kine

Foto: Pol De Wilde - Corelio

De ondersteuning die kinderen met een zorgnood krijgen op school volstaat volgens een groot deel van de ouders niet. Uit een bevraging van de ouderkoepels blijkt dat negen op tien van die ouders thuis zelf nog extra hulp geeft of therapeuten en specialisten inschakelt. “Zeker voor kansarme kinderen zou de school dat moeten kunnen opvangen”, zegt Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB’s.

Ouders die dagelijks twee tot drie uur spenderen aan het plannen van het huiswerk van hun kind, het maken van de boekentas en het wegwerken van de leerachterstand. Ouders met een dove dochter die bijkomende logopedie inschakelen omdat het schooljaar anders “een rampjaar” zou worden. Het zijn enkele korte getuigenissen die in een grote bevraging van de drie ouderkoepels GO! Ouders, KOOGO en VCOV staan. Het opzet? Nagaan hoe ouders de ondersteuning van hun kind in het gewoon onderwijs evalueren, sinds de invoering van een nieuw systeem in het schooljaar 2017-2018. Van de 2.130 ouders die de enquête invulden, zeggen 771 ouders een kind met een zorgnood te hebben. 323 van hen hebben een speciaal verslag van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat hen recht geeft op ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs.

Maar die hulp volstaat duidelijk niet. Negen op de tien ouders met een kind dat extra ondersteuning krijgt, geeft zelf nog extra hulp na school – sommigen gaan zelfs deeltijds werken – of betaalt voor externe therapeuten en specialisten. Meestal gaat het om logopedisten (68 ouders), kinesisten (49) of kinderpsychologen (32). Andere ouders schakelen huiswerkbegeleiding in, of iemand die bijles geeft.

Volgens Karolien Bouchet van VCOV vulden vooral kansrijke ouders de enquête in en ligt het cijfer daarom zo hoog. “Want het zijn vooral kapitaalkrachtige en mondige ouders die hun kind thuis kunnen ondersteunen of buitenschoolse hulp kunnen betalen”, zegt ze. “Daarom is dat cijfer zo verontrustend. De gelijke onderwijskansen komen hierdoor in het gedrang.”

Maatschappelijke druk

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven kwamen enkele jaren geleden al tot de conclusie dat meer dan een vierde van de ouders buitenschoolse hulp inschakelt. “Dat betekent niet per se dat scholen daarom falen in de ondersteuning”, zegt hoogleraar onderwijskunde Elke Struyf (UA). “Vooral kansrijke ouders gaan al sneller hulp zoeken zodra hun kind wat trager vooruit gaat of wat afwijkt van de norm. Die maatschappelijke druk is er, terwijl die hulp niet altijd nodig is. Bovendien bieden scholen – vooral in de grote steden – al zaken als huiswerkbegeleiding aan voor kansarme kinderen.”

Toch zijn volgens Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB’s, extra inspanningen nodig. “De ondersteuning die kinderen krijgen, mag niet afhankelijk zijn van de situatie thuis”, zegt hij. “Ouders die zelf in staat zijn om extra hulp te bieden: perfect. Maar als dat niet kan, moeten scholen meer de mogelijkheid krijgen om dat te compenseren. Daar hebben ze extra middelen voor nodig.” Afwachten of de nieuwe Vlaamse regering rekening houdt met die bezorgdheid.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees