Coalitiepartner Groen laat 1 gemeenteraadslid zich onthouden als statement

Versnick is ereschepen in Gent (met dank aan het reglement)

Versnick is ereschepen in Gent (met dank aan het reglement)
Gent -

Geert Versnick (Open VLD) mag zich ereschepen van de Stad Gent noemen. Maar de titel werd maandagavond niet zomaar goedgekeurd in de gemeenteraad: de oppositiepartijen stemden tegen en behalve Open VLD maakten alle coalitiepartners een statement door één raadslid zich te laten onthouden. “Hij zal de titel nooit in eer en geweten kunnen dragen”, zei Tine De Moor (Groen).

Wie ereschepen wil worden moet volgens het reglement aan twee voorwaarden voldoen: je moet je ambt langdurig (10 jaar) hebben vervuld. En eervol. Vooral met dat laatste hadden de oppositiepartijen het gisteren moeilijk.

Ze gunnen Versnick de eretitel niet. N-VA vroeg het punt uit te stellen. Anneleen Van Bossuyt: “We willen dat het reglement wordt aangepast. De deontologische raad moet ook hierover advies geven tegenover de gemeenteraad.” Felst van leer trok Tom De Meester (PVDA). “Het was uw voorzitter, Gwendolyn Rutten, die het nodig vond dat Versnick voortijdig stopte met politiek. Want integriteit is belangrijk, zei ze. En ze voegde eraan toe dat ze de beslissing zelf had genomen had hij ze niet genomen.” Tot de burgemeester: “Geert Versnick vraagt hier om eerherstel. Daar gaat deze aanvraag over. Hij doet deze aanvraag, beseffend dat hij zijn eigen partij daarmee beschadigt.” De Meester vroeg alle progressieve raadsleden “te stemmen in eer en geweten”.

Zeer opmerkelijk was de tussenkomst van Tine De Moor, raadslid voor Groen. “Ik heb op Wikipedia opgezocht wat eer betekent. Dat is iets wat je niet vraagt, maar wat je krijgt.” Bij ereraadsleden en ereschepenen is dat anders. “Volgens de letter van het reglement verdient Geert Versnick die titel. Maar we zien nu twee problemen met het reglement. Op dit moment kan iedereen die géén veroordelingen heeft opgelopen én genoeg jaren op de teller heeft als schepen of gemeenteraadslid zelf de titel mag aanvragen.” Groen wil een nieuw regelment. “Laten we dit verzoek aangrijpen om snel werk te maken van een betere procedure.” De partij liet Bert Misplon zich onthouden. “Met die symbolische onthouding tonen we onze gerede twijfels. We houden ons aan onze rol als raadsleden.” En dus keurde Groen goed. “Maar laat het duidelijk zijn: ondanks de eretitel zal de heer Versnick voor ons en vele Gentenaars nooit in eer en geweten de titel kunnen dragen.”

Sven Taeldeman van de andere coalitiepartner Sp.a merkte fijn op dat de gemeenteraadsleden “van elke aanvrager een eigen morele afweging mag verwachten”. Hij onthield zich als enige socialist, net als CD&V-fractieleider Stijn De Roo. Johan Deckmyn (Vlaams Belang) vatte het samen: “Iedereen vindt dus dat Versnick het niet verdient. Maar het zal toch worden goedgekeurd. Dat is pijnlijk.”

De partij van Versnick wil, bij monde van fractieleidster Stephanie D’Hose, dat hij de titel gewoon krijgt en dat het reglement wordt toegepast. “Je bent pas schuldig als de schuld is bewezen. En dat is niet gebeurd. Alle klachten zijn onderzocht, er is niets onwettelijks gevonden.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio