Leuven geeft personen onder elektronisch toezicht 302 euro bovenop leefvergoeding

Leuven geeft personen onder elektronisch toezicht 302 euro bovenop leefvergoeding

Foto: Hollandse Hoogte / Rob Voss

Leuven -

Leuven geeft voortaan personen, die als vervangende gevangenisstraf elektronisch toezicht (enkelband) opgelegd kregen, een aanvulling van 302 euro op hun maandelijkse leefvergoeding van 684 euro zodat ze op die manier toch een volwaardig leefloon verwerven. Dat heeft de Leuvense raad voor maatschappelijk welzijn maandagavond beslist. Oppositielid Lorin Parys (N-VA) uitte felle kritiek op de beslissing.

Elektronisch toezicht bestaat zowel als een autonome als een vervangende gevangenisstraf. Terwijl in geval van een autonome gevangenisstraf de betrokkene recht heeft op een leefloon, krijgt hij in de tweede geval slechts een leefvergoeding die circa 300 euro lager is als het leefloon. Het OCMW van Leuven kende in het verleden aan dergelijke personen steun toe in de vorm van een bijkomende uitkering of het ten laste nemen van de huur. De raad voor maatschappelijk welzijn besliste maandagavond voortaan systematisch financiële steun te verlenen tot op het niveau van het leefloon.

Verkeerd signaal

Oppositielid Lorin Parys (N-VA) haalde scherp uit naar de beslissing. “Het lagere bedrag dat de betrokkene uitgekeerd krijgt is een deel van de straf die hij opgelegd kreeg en die de stad Leuven thans op eigen houtje ongedaan maakt. Dit is een totaal verkeerd signaal dat crimineel gedrag beloont en wellicht een aanzuigeffect zal creëren van gestraften in die situatie die naar Leuven zullen afzakken. Waarom moeten Leuvenaars betalen voor iemand die crimineel gedrag gepleegd heeft?”, aldus Parys.

Bieke Verlinden (sp.a), schepen van welzijn, wees erop dat de Leuvense beslissing een zaak is van menselijke waardigheid en rechtvaardigheid. “Met een bedrag dat 300 euro lager is dan het leefloon kan iemand onmogelijk rond komen. Het bemoeilijkt zijn reïntegratie in de samenleving en verhoogt het risico dat hij terug op het criminele pad verzeilt”, aldus Verlinden, die de overheden in dit land ook opriep om een einde te maken aan de verschillende behandeling van de twee groepen van personen onder elektronisch toezicht.

Corrigeer

NIEUWS