Vlaamse overheid wacht niet langer op parket maar grijpt zelf in

Studio’s inrichten of voortuin verharden zonder vergunning? Bouwovertreders lopen voortaan groter risico op boetes

Studio’s inrichten of voortuin verharden zonder vergunning? Bouwovertreders lopen voortaan groter risico op boetes

Bouwovertredingen worden beboet door Vlaanderen. Foto: Photo News

Wie een bouwmisdrijf begaat, loopt een grotere kans op een boete. Tot voor kort bleven bouwmisdrijven nog heel vaak ongestraft omdat het parket ze veelal seponeerde. Om het gevoel van straffeloosheid tegen te gaan, legt de Vlaamse overheid zelf boetes op.

Op de bovenverdieping van een gezinswoning studio’s inrichten om te verhuren? Een hoeve omvormen tot horecazaak? Een stuk van je tuin of je voortuin verharden? Allemaal zaken waar vergunningen voor nodig zijn, maar vaak worden die niet aangevraagd. Het Vlaamse Departement Omgeving kan nu zelf boetes opleggen als het parket geen strafrechtelijke vervolging begint. Net als de GAS-boetes voor overlast dus.

“Voor de nieuwe regels van kracht waren, werd een groot deel van de zaken geseponeerd door het parket”, zegt Sigrid Raedschelders, afdelingshoofd Handhaving bij het Departement Omgeving. “Die schijnbare straffeloosheid willen we verminderen.”

De bouwovertredingen gebeuren vooral door particulieren, maar ook architecten en aannemers kunnen worden beboet. “Bouwen of afval opslaan in ruimtelijk kwetsbaar gebied zonder de voorschriften na te leven, bouwplannen niet respecteren, illegale ophoging van gronden: er zijn heel wat mogelijke schendingen”, zegt Raedschelders. “Naast een boete kan het ook zijn dat je als overtreder alles in de oorspronkelijke staat moet herstellen, of dat je een regularisatie moet aanvragen. Maar het is wel aan de stedenbouwkundig inspecteur of burgemeester om dat herstel via de rechter te eisen. Wie het spontaan doet, krijgt wel een lagere boete.”

Het Departement Omgeving schrijft ondertussen al tien jaar boetes uit voor milieuovertredingen zoals zwerfvuil, ontbossing en illegale lozingen. In die tien jaar zijn 13.000 bestuurlijke boetes opgelegd voor milieuschendingen. Voor bouwmisdrijven werden tot nu 24 boetes opgelegd en zestig bestuurlijke transacties voorgesteld.

“24 boetes is nog niet veel, maar dat komt omdat de nieuwe regels nog niet lang gelden”, zegt Raedschelders. “Van de milieu-pv’s wordt intussen 48 procent naar ons doorgestuurd. We verwachten dat van de tweeduizend bouwmisdrijven die het parket elk jaar ontvangt, er ook steeds meer aan ons zullen worden doorgestuurd voor bestuurlijke beboeting. Als mensen daardoor aangezet worden om de regels beter na te leven, komt dat onze ruimtelijke ordening ten goede. En dat is wat we willen bereiken.”

Corrigeer