camera closecorrect down eyefacebook Het Nieuwsblad nextprevquote share twitter video

 BELGA

Pieter Delanoy, de mol van 2018, stopt als priester

Het celibaat beu, zeker nu hij een lief heeft

Pieter Delanoy, bekend van ‘De mol 2018’, treedt uit als priester. Vandaag legt hij zijn ambt neer. Het celibaat valt hem te zwaar. “Ik heb er de voorbije jaren geregeld mee geworsteld”, zegt hij. Zeker nu hij verliefd is geworden, wil priester Pieter (34) niet meer aan banden worden gelegd door de “begrenzende regels van de Kerk”.

“Pieter kan niet zomaar trouwen”

“Ik heb tien prachtige jaren als priester achter de rug.” Bruggeling Pieter Delanoy voelt zich dankbaar dat hij mensen “op belangrijke, soms heel mooie maar vaak ook heel moeilijke momenten in hun leven” heeft mogen bijstaan. “Het was een voorrecht en ik zal die fijne herinneringen aan de vele plekken waar ik mocht voorgaan en aan de bijzondere mensen die ik leerde kennen voor altijd koesteren”, verklaart hij aan onze krant.

Dan volgt de ‘maar’, want ondanks al die mooie momenten heeft Delanoy ook lastige gekend. “Ik heb de voorbije jaren geregeld geworsteld met de begrenzende regels van de Kerk en de aanpak van het instituut daaromtrent.” Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar hij heeft het over het celibaat. “Ik heb iemand (een vrouw over wie hij niets meer wil zeggen, nvdr.) leren kennen die een belangrijke plaats in mijn leven heeft ingenomen. Op zo’n moment moet je eerlijk zijn en je hart volgen.”

Niet van deze eeuw

Pieter Delanoy werd bekend door zijn deelname aan De mol 2018 op Vier. Hij bleef onder de radar als verdachte. Want een priester mag toch niet liegen? Toch wel, zo bleek nadat hij iedereen had belazerd. In die tijd gaf Delanoy al aan dat hij ooit zou uittreden als priester omwille van het celibaat. “Dat is niet iets van deze eeuw”, zei hij daarover in een interview met Humo.

“Het is niet fair dat ik de mooie kant van mijn job moet afwegen tegenover een totaal gebrek aan intimiteit en lichamelijkheid. Ik heb ervoor gekozen om priester te zijn, niet om celibatair te leven. Ik weet dat het er nu eenmaal bijhoort, en dat Rome niet meteen zal zwichten. En ik zal dus ook vroeg of laat – maar eerder vroeg dan laat – consequent moeten zijn en een keuze moeten maken. Het celibaat zal ervoor zorgen dat ik niet tot mijn tachtigste priester zal zijn.”

Pieter Delanoy bij zijn priesterwijding door toenmalig bisschop Vangheluwe, samen met zijn familie. rr

Eind vorig jaar gaf Delanoy al zijn ontslag als parochiepastoor in Assebroek, bij Brugge. Hij wilde meer tijd investeren in andere projecten, zoals vzw Boeta. Dat is zijn onderwijsproject voor jongeren in een sloppenwijk in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Daarnaast was hij voltijds leraar godsdienst en geschiedenis aan het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries (ook Brugge). Delanoy bleef wel priester, en deed nog veel eucharistievieringen, huwelijken en communies. Nu heeft hij beslist zijn kazuifel alsnog aan de haak te hangen.

Bijbel

“Ik zal uiteraard nog steeds voltijds les geven. Er is niets wat ik liever doe”, zegt Delanoy tegenover onze krant. “Ik ben dankbaar voor de kans die ik elke dag krijg om jonge mensen op sleeptouw te nemen. Ik zal ook zeker niet minder bezig zijn met de rol en de inspiratie van het geloof, de Bijbel, en de boeiende geschiedenis ervan. Al zal ik het vanaf nu wel onder een andere noemer aanpakken. Daarnaast wil ik mij graag volop inzetten voor vzw Boeta.”

De bisschop van Brugge dankt Delanoy voor zijn werk de voorbije jaren als priester en wenst hem het beste met zijn toekomstige engagementen.

Kerkjurist Rik Torfs:

“Pieter kan niet zomaar trouwen”

Door zijn uittreding verwerft priester Pieter niet automatisch het recht om voor de Kerk te huwen. Die toelating moet hij aanvragen bij de paus, zegt kerkjurist Rik Torfs.

Om welke redenen kan een priester uit zijn ambt worden gezet?

Het kerkelijk wetboek vermeldt drie redenen, aldus kerkjurist Rik Torfs (KU Leuven). “De eerste is de nietigverklaring van de wijding, omdat er bij de inzegening fouten zijn gemaakt. De tweede geldt als straf na een seksueel of ander misdrijf. En de derde gebeurt op vraag van de priester zelf, die zijn ambt vaarwel wil zeggen.”

Als het op eigen vraag gebeurt, zoals bij priester Pieter: is dat alsof een werknemer zijn ontslagbrief indient bij zijn baas?

“De priester moet een verzoekschrift richten aan de Heilige Stoel, zeg maar de paus. Die kan de laïcisering weigeren. Volgens het kerkelijk wetboek kan het verzoek in het geval van een diaken alleen maar om een ernstige reden worden gehonoreerd en bij een priester alleen om een héél ernstige, wat een stap verder is. Dat zijn tenminste de regels. In de praktijk wordt een priester die wil uittreden, niet tegengehouden.”

Zijn de banden tussen de priester en de Kerk daarna doorgeknipt?

“Neen. Hij blijft gewijd. De achterliggende redenering is dat het priesterschap eeuwigdurend is. Maar hij verliest zijn priesterlijke rechten en plichten. Hij mag bijvoorbeeld geen eucharistieviering meer voorgaan, zieken zalven en sacramenten toedienen.”

Kan hij nu huwen?

“Zijn uittreding betekent niet dat hij daardoor het recht heeft verworven om te trouwen. Dat moet hij nog eens apart aanvragen bij de paus. Enkel hij kan over de vrijstelling van de celibaatsverplichting beslissen. Ten tijde van Johannes Paulus II (paus van 1978 tot aan zijn dood in 2005, nvdr.) hebben sommige priesters hun laïcisering gekregen, maar niet de toelating om te huwen, of pas op latere leeftijd. Tegenwoordig verloopt dat vlotter.”

Is het gebruikelijk dat een priester vrijwillig uittreedt?

“In België gebeurde dat statistisch gezien het vaakst in de jaren zestig en zeventig, omdat er in die tijd nog veel jonge priesters waren. In absolute cijfers valt het nu minder voor, wegens het geringere aantal priesters.”