Drie nieuwe bruggen voor fietssnelweg F7 in Deinze

FOTO. Fietssnelweg F7 in Deinze en Zulte nadert voltooiing

Binnen afzienbare tijd wordt weer een missing link van de fietssnelweg F7 gerealiseerd. De omgevingsvergunning voor de fietssnelwegbrug aan de Volhardingslaan (N35) in Deinze is in aanvraag. Ook twee kleinere fietsbruggen over de Velostraat en de Sint-Hubertusstraat maken deel uit van het project van de provincie Oost-Vlaanderen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 17 juli.

Fietsbrug Volhardingslaan

De fietsbrug is een belangrijke ‘missing link’ tussen het station van Deinze, deelgemeente Petegem en Machelen. Hiermee kan de fietser de gewestweg N43 vermijden en de drukke ring van Deinze conflictvrij kruisen. De bruggen voldoen aan de bepalingen van het vademecum fietsvoorzieningen. De breedte van vier meter garandeert voldoende ruimte voor speed-pedelecs.

Gedeputeerde Riet Gillis: “Deze fietsbrug slaat letterlijk een brug tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de fietssnelweg tussen Gent en Kortrijk en tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de stad Deinze. Hiervoor is een goede samenwerking noodzakelijk en daar ben ik alle projectpartners enorm dankbaar voor. Ik hoop dat we de brug eind 2020 samen kunnen infietsen."

De voorbereiding en de realisatie gebeurt in nauw overleg met de stad Deinze, die onder meer instaat voor het ter beschikking stellen van de noodzakelijke gronden en het organiseren van het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag. Het beleid in Deinze heeft veel aandacht voor de fiets. In 2018 werd de stad daarom uitgeroepen tot Fietsstad van het jaar: “Deinze zet al vele jaren in op haar fietsbeleid en werd hiervoor in 2015 en 2018 beloond met de titel Fietsstad. De fietsbrug over de Volhardingslaan is een essentieel onderdeel in het fietsroutenetwerk van Deinze en zal het gebruik van de fiets in onze stad alleen maar doen toenemen," stelt burgemeester Jan Vermeulen, bevoegd voor duurzaamheid en fietsbeleid.

Kostprijs

De totale kostprijs van ongeveer twee miljoen euro wordt gedragen door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, voor 760.000 euro, AWV, het Agentschap Wegen en Verkeer, voor 600.000 euro, de Provincie Oost-Vlaanderen als trekker van het project voor 324.000 euro en MOW, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, voor 324.000 euro. Bureau SBE uit Sint-Niklaas staat in voor het ontwerp en de begeleiding van de bouw. Het voorgestelde ontwerp is een lichte metalen structuur met beperkte impact op de omgeving. 

Oost-Vlaamse fietssnelwegen

De fietssnelwegbrug is onderdeel van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk. Die is in het totaal 41,5 km lang, waarvan 27,2 km op Oost-Vlaams grondgebied. De F7 maakt deel uit van een netwerk van ca. 690 km fietssnelwegen in (Oost-)Vlaanderen. Op deze fietssnelwegen sluit een fijnmazig netwerk van lokale en bovenlokale fietsroutes aan.

Aan de fietssnelweg F7 Gent-Deinze-Waregem-Kortrijk wordt al enkele jaren doorgewerkt. Tussen de Burggravenlaan in Gent en het station van Deinze is fietssnelweg F7 grotendeels gerealiseerd. Er moeten nog maar 2,5 van de 15,4 km gerealiseerd worden. Tussen Deinze-station en de provinciegrens is van de ongeveer 11,8 km is meer dan de helft gerealiseerd. De rest is in planning, in vergunningsfase zoals de fietsbrug Volhardingslaan of in aanleg zoals het stuk tussen de Posthoornstraat en de Bokstraat in Machelen.

De versnelde uitbouw van een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is een prioriteit voor de provincie Oost-Vlaanderen. De fietssnelwegen vormen de ruggengraat van dit fietsroutenetwerk en verbinden steden, havengebieden en regio’s met elkaar. Meer dan 30% van de Vlamingen woont op minder dan 7,5 kilometer van het werk en meer dan de helft van onze  verplaatsingen zijn minder dan 5 km lang. Dat zijn dus perfect fietsbare afstanden, zeker met de elektrische fiets en de realisatie van de fietssnelwegen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio