Telenet-aandeel krijgt ferme klap op de Brusselse beurs

Betaal je binnenkort pak minder? Telenet moet tarieven voor Orange drastisch laten zakken van mediaregulator

Betaal je binnenkort pak minder? Telenet moet tarieven voor Orange drastisch laten zakken van mediaregulator

Foto: BELGA

Als het van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) en de regionale toezichthouders afhangt, zal Telenet vanaf 2020 de tarieven die het aanrekent aan Orange voor het gebruik van de kabel drastisch moeten verlagen. “Zo willen we de concurrentie op de markt voor breedbandinternet en televisie aanzwengelen”, klinkt het. Telenet bestudeert het lijvige rapport, maar de beleggers reageren ‘not amused’: zij zien de bui al hangen.

Alles draait rond de ‘groothandelstarieven’, de prijzen die Telenet aanrekent aan Orange. Die laatste is een zogeheten ‘alternatieve operator’: die brengt internet en televisie naar zijn klanten via het netwerk van een concurrent. In het geval van Orange is dat de kabel van Telenet. Tot nog toe was dat tarief rechtstreeks gelinkt aan de prijzen die Telenet aan zijn eigen klanten rekent (het zogeheten ‘retail minus’-model), wat de concurrentie fnuikt. Want telkens als Telenet zijn prijs verhoogt, volgt de groothandelsprijs.

“Billijke prijzen” op komst

Daar moet snel verandering in komen. “Met ons nieuwe voorstel willen we ervoor zorgen dat de alternatieve operatoren een billijk tarief moeten betalen”, zegt BIPT-woordvoerder Jimmy Smedts. Met ‘billijk’ wordt bedoeld een prijs die hoger mag zijn dan de kosten, maar die binnen een redelijke marge blijft (het zogeheten ‘cost plus’-model). En in elk geval lager dan nu het geval is.

Hoeveel lager, dat leert een hypothetisch voorbeeld van het BIPT. Een alternatieve operator met 50.000 klanten, die 50 digitale kanalen uitzendt (waarvan de helft in HD) en waarvan de klanten gemiddeld 1 Mbps op het piekuur verbruiken, zou in 2019 aan Telenet een kwart tot 40 procent minder moeten betalen voor het gebruik van diens kabel. Zo zou het groothandelstarief voor de combinatie ‘internet + televisie’ zakken van 20,29 euro naar 14,75 euro.

“Dit zijn groothandelstarieven, geen consumentenprijzen”, benadrukt Smedts. “Het is aan elke aanbieder om zelf zijn prijzen te bepalen. In het slechtste geval steekt die de hele korting op zak, in het beste geval rekent hij die korting volledig door aan de eindklant. In werkelijkheid zal het wel ergens tussen die twee uitersten in zijn. Maar wij hopen alvast dat dit tot meer prijsconcurrentie zal leiden en dus op termijn tot lagere prijzen. Daar is het ons om te doen.”

Orange omhoog, Telenet omlaag

Alle betrokkenen, Telenet in de eerste plaats, hebben nu nog tot 6 september de tijd om te reageren, waarna de regulatoren een definitief ontwerp opstellen dat tegen het einde van dit jaar ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de concurrentiewaakhond en aan Europa. De nieuwe tarieven zouden dan in het eerste trimester van 2020 moeten ingaan.

“Wij gaan het voorstel eerst rustig maar grondig bestuderen”, zegt Telenet-woordvoerder Isabelle Geeraerts. “Pas wanneer we het lijvige document hebben doorgenomen, zullen we onze positie bepalen.” De beleggers hebben alvast niet zo lang gewacht om dat te doen. Vooral die van Telenet: zij stuurden tegen de middag het aandeel ruim 7,5 procent lager op de Brusselse beurs,bevreesd als ze zijn dat lagere groothandelstarieven de inkomsten en dus ook de winst van Telenet zullen drukken. Omgekeerd schoot het aandeel van Orange dik 3,5 procent hoger.

Voor een goed begrip: de ontwerpbesluiten van het BIPT en de regionale mediaregulatoren slaan enkel op televisie, internet en de combinatie van beide, niet op telefoontarieven. Orange, het vroegere Mobistar, beschikt daarvoor overigens over zijn eigen netwerk. De BIPT-woordvoerder bevestigt wel dat er aan een soortgelijk ontwerp wordt gewerkt voor Proximus, dat zijn netwerk eveneens openstelt voor alternatieve operatoren als EDPnet en Destiny.

Corrigeer

NIEUWS