VUB start unieke opleiding ‘denken’: “Het zou een natte droom zijn, mochten politici zich inschrijven”

© tiero - Fotolia

U dacht dat u goed kon denken? Think again. Om ons uit onze vastgeroeste denkpatronen te halen en het “acute gebrek” aan creatieve ideeën in onze samenleving te bestrijden, begint de Brusselse universiteit VUB met een ‘School of Thinking’. “Hopelijk komen er ook politici op af”, zegt filosoof Jean Paul Van Bendegem. “Daar is wel wat ruimte voor kwaliteitsverbetering.”

Jens Vancaeneghem

Stel: een stad kampt met een parkeerprobleem. De klassieke oplossing van verkeersdeskundigen? Betaalautomaten die de parkeertijd beperken. “Wat je ook kan doen: parkeerders verplichten om hun lichten aan te zetten”, zegt professor Francis Heylighen, coördinator van de School of Thinking. “Dan zullen ze vanzelf minder lang parkeren, want anders zitten ze met een platte batterij.”

Grenzen overschrijden

De professor bedoelt het eerder als grap, maar zijn punt is duidelijk: we grijpen veel te makkelijk naar de gekende oplossingen om problemen van vandaag op te lossen. Hoe dat komt? Iedereen moddert maar wat aan binnen zijn eigen denkwereldje. “In een klassieke opleiding leer je redeneren op basis van de veronderstellingen binnen dat domein”, zegt Heylighen. “We moeten de grenzen van denkkaders en vakgebieden overschrijden.”

Klinkt abstract? Heylighen geeft opnieuw het voorbeeld van verkeer in de stad: verkeersopstoppingen waar allerlei problemen samenkomen. “Iedereen heeft daar een zegje over. Milieuorganisaties, handelaars, mobiliteitsexperts, enzovoort. Wat we nodig hebben zijn mensen die al die visies verzamelen en een oplossing bedenken die voor iedereen winst betekent.”

© Geert Van de Velde

Precies om die mensen af te leveren, roept de VUB het postgraduaat School of Thinking in het leven. Een éénjarige, Engelstalige opleiding voor wie al een master heeft en die niet is weggelegd voor de doorsnee sterveling. “We verwachten wel een zeker niveau van intelligentie”, zegt Heylighen. Om nog maar te zwijgen over de kostprijs: 4.490 euro. Wie zich geroepen voelt: verwacht lessen, workshops en oefeningen van allerlei topproffen uit binnen- en buitenland. Theorie én concrete

denkmethodes om voorbij die vastgeroeste ideeën te geraken.

Niveau nodig

“Er is nood aan zo’n opleiding, want er is een acuut gebrek aan creatieve ideeën”, zegt Heylighen. “Mede door het internet denken mensen veel te weinig voor zichzelf. Wanneer we een probleem hebben, zoeken we een oplossing op Google. Hetzelfde met de gps: we volgen gewoon instructies. In de jaren zestig en zeventig zijn er veel meer nieuwe dingen uitgeprobeerd. Nu zien we vooral variaties op de basis die toen is gelegd. Ik zie veel minder mensen die het over een totaal andere boeg gooien.”

Om het logische denken bij de studenten aan te wakkeren, zal ook wetenschapsfilosoof Jean Paul Van Bendegem lesgeven. Hij hoopt dat ook politici zullen inpikken, want de opleiding mikt in de eerste plaats op mensen die al aan de slag zijn, bijvoorbeeld als topambtenaar of in de bedrijfswereld. “Het zou een natte droom zijn om politici op te leiden”, zegt Van Bendegem. “Bij hen is nog veel ruimte voor kwaliteitsverbetering. In de debatten tussen politici is dringend wat meer niveau nodig.”

Meer over VUB

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie