Van Dijck verontschuldigt zich in 11-juli-speech voor dronken rijden en wordt nadien weggeleid door partijgenoten

De speech van Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck ging niet zonder slag of stoot voorbij. Hij verontschuldigde zich na een woelige week, werd verstoord door een klimaatactiviste en - opvallend - werd naderhand meteen weggeleid door partijgenoten. Momenteel is de Vlaams parlementsvoorzitter in geen velden of wegen meer te bespeuren op de officiële plechtigheden.

Na een woelige week, waarin hij in opspraak kwam omdat hij in dronken toestand op een aanhangwagen is gebotst, mocht Van Dijck donderdag als parlementsvoorzitter zijn 11 julispeech houden in het Brusselse stadhuis.

”Ik besef ten volle mijn nietigheid, maar ik besef ook mijn verantwoordelijkheid. En daar wil ik het vandaag over hebben. Elk individu heeft zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn medemens, dichtbij of veraf”, zo begon Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) zijn 11 juli-toespraak vanochtend op het Brusselse stadhuis.

Van Dijck verwees vervolgens expliciet naar het auto-ongeval dat hij in dronken toestand veroorzaakte. “Ik zal daarvoor boeten”, zei hij over het incident. “Mijn politiek handelen zal daar in de toekomst ook op gericht zijn. Wie ijvert voor veilig verkeer, zal in mij een bondgenoot vinden.”

Regeringsvorming

Van Dijck had het ook over de verkiezingen van 26 mei en de moeizame regeringsvormingen. Dat de Vlaamse formatie ‘on hold’ staat tot er meer duidelijkheid is over de federale regeringsvorming, lijkt Van Dijck weinig zorgen te baren. Men mag volgens hem niet “over één nacht ijs gaan”.

Vlaanderen moet tegelijk haar stempel kunnen drukken op het federale niveau. Volgens Van Dijck is Vlaanderen “de motor van een welvarende federale staat” en speelt Vlaanderen binnen de federale entiteit “een voortrekkersrol”. En vanuit die rol moet Vlaanderen “een belangrijke stem in het kapittel hebben bij het uittekenen van een performant, productief en sociaal federaal beleid voor heel ons land”. “Het past dan ook niet dat in een nieuwe federale regering slechts een minderheid van de Vlaamse bevolking zou vertegenwoordigd zijn”, aldus Van Dijck.

Impliciete sneer naar PS

De kersverse parlementsvoorzitter wees weliswaar op de verplichte solidariteit van Vlaanderen tegenover het andere landsgedeelte. “Maar in ruil voor die solidariteit mag de ene partner aan de andere politieke verantwoordelijkheid en respect vragen”, klinkt het. Dat respect tonen kan bijvoorbeeld door “in dialoog” te willen gaan, verwees hij impliciet naar PS. “Openhartig en onbevangen overleg aangaan is ook een vorm van verantwoordelijkheid. De weigering om te spreken met de andere taalgemeenschap of met hun grootste politieke vertegenwoordiging is een contraproductief zwaktebod.”

Weggeleid door partijgenoten

In de marge van de toespraak van Van Dijck was er ook een incident. Midden in de speech stond een bezoeker in de zaal op en hield een bordje op met de boodschap: “Het klimaat neemt geen vakantie”. Dat klimaatprotest werd snel in de kiem gesmoord.

Maar opvallend: na de speech werd Van Dijck meteen van het podium weggeleid door partijgenoten. De Vlaams parlementsvoorzitter is ook nergens meer te bespeuren op de feestelijkheden die momenteel plaatsvinden.

Corrigeer

NIEUWS