MR legt eisen op tafel bij Waalse formatie: “Geen belastingverhogingen”

MR legt eisen op tafel bij Waalse formatie: “Geen belastingverhogingen”

Willy Borsus Foto: Photo News

In de onderhandelingen voor een nieuwe Waalse regering zal de MR, die nu met PS en Ecolo rond de tafel gaat zitten, verschillende eisen op tafel leggen. “We zullen met onze eigen voorstellen en analyses komen”, zegt uittredend Waals minister-president Willy Borsus. “We leggen koopkrachtmaatregelen op tafel en de weigering om belastingen te verhogen, investeringen in infrastructuur zoals ziekenhuizen en een vermindering van het aantal structuren”.

PS en Ecolo werkten samen een klaproosnota uit, met input vanuit het maatschappelijke middenveld. Omdat socialisten en groenen samen geen meerderheid hebben, zochten ze steun voor hun nota bij andere partijen. Maar PVDA, cdH en MR willen die nota niet zomaar steunen.

PS eerst en daarna ook Ecolo zijn nu akkoord om de MR bij de onderhandelingen te betrekken. “De klaproosnota is maar één van de werkelementen. Wij komen met onze eigen analyses en voorstellen”, zegt MR-kopstuk Borsus. De liberaal benadrukt dat er voorlopig niets is becijferd.

Ook voor de onderhandelingen voor de Franse Gemeenschap, de deelstaat bevoegd voor onder meer onderwijs, cultuur en media, legt de MR eisen op tafel. “Wij pleiten voor een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs - we willen de “tronc commun” (een soort brede eerste graad, nvdr) en het inschrijvingsdecreet herbekijken”, zegt Borsus.

Omdat premier Charles Michel in december voorzitter wordt van de Europese Raad, wordt het voorzitterschap van de MR vacant. Borsus wordt genoemd als een mogelijke kandidaat om Michel in die functie op te volgen. Volgens Borsus is het nog veel te vroeg om te zeggen hoe de MR de pionnen gaat schikken.

Corrigeer

NIEUWS