België gaat in tegen Europese trend door transmigranten en onbegeleide minderjarigen

Elke dag 47 illegalen gevonden in ons land

Elke dag 47 illegalen gevonden in ons land

Een actie tegen migranten in Zeebrugge. Foto: BELGA

In 2018 werden 17.235 illegalen aangetroffen in België. Omgerekend zijn er dat 47 per dag. Dat is een stijging van zo’n zes procent tegenover het jaar voordien, en haast een evenaring van het record van 2016, het jaar na de asielcrisis. Opmerkelijk is wel dat we tegen de Europese trend ingaan. In de EU loopt het aantal aangetroffen illegalen fors terug. Het stijgend aantal minderjarigen dat wordt aangetroffen, is daar voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor.

Uit de cijfers verzameld door Europol blijkt dat ons land met 17.235 illegalen in de Europese top acht zit met Duitsland – 134.000 – en Frankrijk – 105.000 – op kop. Berekend naar de bevolkingsdichtheid heeft ons land bijna evenveel illegalen als Duitsland. Tegenover 2017 daalden de cijfers voor heel de EU naar net geen 600.000. Het jaar na de asielcrisis van 2015 bedroeg het aantal illegalen nog meer dan twee miljoen. Het gaat hierbij vooral over uitgeprocedeerden, mensen die geen asielaanvraag doen, “pendel-” of transmigranten en voor een klein deel mensen die zonder vergunning als toerist of student “blijven hangen”. Slechts 10 procent van de illegalen is vrouw.

De cijfers liepen sinds 2016 stevig terug omdat een aantal routes werden afgesloten en de controles aan de buitengrenzen van de EU fors werden opgevoerd. Ook in België daalde het aantal, met in 2016 nog meer dan 19.000, met ongeveer duizend. Een trend die zich in de meeste andere Europese landen en in de hele EU in 2018 verder zette. Maar niet in België. In ons land piekte het aantal illegalen in 2018 opnieuw naar recordwaarden.

Verhoogde controles

Meer dan waarschijnlijk is die toename te wijten aan de stijging van het aantal transmigranten dat niet langer via Frankrijk naar Groot-Brittannië probeert te geraken, maar alternatieven zoekt. Sinds de sluiting van de kampen in Calais vorig jaar hebben de routes zich verlegd en is de trafiek gespreid. Onder andere via Zeebrugge probeert men het Kanaal over te steken. De verhoogde controles in West-Vlaanderen die daarop volgden, kunnen wel mee de cijfers beïnvloed hebben.

Opmerkelijk is dat de algemene stijging nagenoeg gelijk loopt met de toename van het aantal minderjarige illegalen. Maar liefst 1.910 waren jonger dan 18, 1.855 zelfs tussen 14 en 17. Meestal gaat het om onbegeleide minderjarigen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is zo groot dat het duidelijk is dat het slechts in een klein deel om gezinnen gaat.

De cijfers van Eurostat geven nog geen totaalbeeld. Niet elke keer dat een illegaal wordt aangetroffen, wordt daar officieel akte van genomen of wordt een pv opgesteld.

Corrigeer

MEER NIEUWS