Steeds meer patiënten op spoed

Steeds meer patiënten op spoed

Elk jaar behandelen spoedafdelingen van Belgische ziekenhuizen meer patiënten dan het jaar voordien. Tussen 2013 en 2017 steeg het aantal patiënten met 9 procent. In harde cijfers gaat om 3,5 miljoen passages. De meeste patiënten gaan de dag zelf weer naar huis. Een op de drie blijft een dag of langer in het ziekenhuis.

Ook het UZ Leuven volgt de trend. Een werkgroep moet daar op piekdagen het vlotte verloop op de spoeddienst garanderen. Het ziekenhuis werkt ook samen met de stad om te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen nodeloos naar spoed komen. “Uit onze cijfers blijkt niet dat we meer mensen ontvangen die ook door de huisarts geholpen hadden kunnen worden”, zegt urgentiearts Stefanie Vandervelden.

Een mogelijke verklaring voor de stijging is vergrijzing. Uit cijfers van de FOD Volksgezondheid blijkt dat 50-plussers het vaakst op spoed terechtkomen. De beroepsvereniging van Belgische spoedartsen (BeCEP) ziet dan ook geen reden om patiënten te sanctioneren die met minimale klachten toch naar de spoedafdeling komen. “Alle maatregelen die tot nu werden genomen, en die veel geld gekost hebben aan de maatschappij, hebben geen enkel resultaat gehad op het aantal mensen dat zich op de spoedafdeling aanbiedt”, stelt BeCEP. “Bovendien is er al een aanzienlijke meerkost voor de patiënt die zich spontaan aanbiedt. Ongeacht of achteraf een ernstig probleem gediagnosticeerd wordt of niet, betaalt hij 4,5 maal meer.”

Corrigeer

NIEUWS