Lager pensioen dreigt voor miljoenen Nederlanders

Lager pensioen dreigt voor miljoenen Nederlanders

Themabeeld Foto: Shutterstock

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is de laatste dagen flink verslechterd door de extreme rentedaling en negatieve ontwikkelingen op de beurzen. Volgens advies- en onderzoeksbureau Aon is de kans dat er volgend jaar of het jaar daarna gekort moet worden op de Nederlandse pensioenen “steeds realistischer” voor “steeds meer fondsen”. Miljoenen Nederlanders hebben straks mogelijk te maken met een lager pensioen.

De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen, die aangeeft in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen, is begin augustus gedaald van 102 naar 98 procent. Het is voor het eerst in ruim 2,5 jaar dat Aon met zijn ‘pensioenthermometer’ onder de 100 procent duikt.

Fondsen die al vijf jaar te maken hebben met onderdekking en aan het eind van dit jaar een dekkingsgraad lager dan 100 procent hebben, moeten de pensioenen ‘korten’ of verlagen om weer op 100 procent te komen. Daarnaast speelt het risico dat fondsen onder de zogeheten kritische dekkingsgraad duiken. Die verschilt van fonds tot fonds. In dat geval moeten ze sowieso korten.

Grote fondsen als ABP, PFZW, PME en PMT waarschuwden onlangs al dat er mogelijk kortingen aankomen. Dat is erg zuur omdat de inkt van het Nederlandse pensioenakkoord uit juni nog amper is opgedroogd. Daarin maakten kabinet, werkgevers en vakbonden juist afspraken die de druk voor de pensioenfondsen wat moesten verlichten.

De dalende rente en klappen op de financiële markten gooien dus roet in het eten. “Steeds meer fondsen komen hierdoor in de gevarenzone. De druk op de politiek zal de komende maanden toenemen als deze situatie op de beurzen voortduurt”, constateert Frank Driessen, directeur pensioenen bij Aon.

Dit alles hangt weer samen met de handelsspanningen, verslechterde economische groeiverwachtingen, de toenemende onzekerheid rond de brexit en de opstelling van centrale banken. Ook speelt mee dat de Nederlandse commissie-Dijsselbloem met een zwaarwegend advies is gekomen om bepaalde parameters voor de fondsen juist wat strenger te maken.

Corrigeer

MEER NIEUWS