Hotels vragen regels, maar “Stad kan geen beperkingen opleggen aan Airbnb”

Hotels vragen regels, maar “Stad kan geen beperkingen opleggen aan Airbnb”

Foto: BELGAIMAGE

Gent -

De vraag van de Gentse hotels aan het stadsbestuur om het maximale aantal dagen dat een eigenaar zijn woning mag verhuren via Airbnb te beperken tot 30 dagen, kan volgens schepen van Toerisme Bram Van Braeckevelt (Groen) niet worden opgelegd .

“We kennen de knelpunten die de vzw Gent Hotels aankaart”, aldus Van Braeckevelt. “Het voorstel van de vzw vraagt echter een wijziging van de Vlaamse regelgeving. Het Vlaam­s logiesdecreet laat immers onder voor­waarden het onbeperkt verhuren van een deel van je woning als vakantiewoning toe.

Zo mogen woningen die groter zijn dan 220 m2 maximaal in vier blokken van dertig aaneensluitende dagen worden verhuurd als vakantiewoning.” Dat is samen 120 dagen, vier keer zo veel als de Gentse hotelsector vraagt.

De schepen van Toerisme wil de situatie wel bespreken met de nieuwe Vlaamse minister van Toerisme, zodra die is aangesteld.

Ontslagnemend toerismeminister Ben Weyts (N-VA) van zijn kant, beklemtoont dat steden met een eigen reglementering al heel wat actie kunnen ondernemen. Het vorige Gentse bestuur deed dat al door in 2018 de permanente verhuring van een woning als vakantiewoning te verbieden.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio