Scholen verplichten ouders voor honderden euro’s boeken te kopen terwijl ze niet eens worden gebruikt

Welzijnszorg en Gezinsbond roepen scholen op de kam te halen door boekenlijst

Scholen verplichten ouders voor honderden euro’s boeken te kopen terwijl ze niet eens worden gebruikt

Foto: BELGAIMAGE

Welzijnszorg, de Gezinsbond maar ook de onderwijskoepels vragen dat middelbare scholen zich ernstig beraden over de boeken die hun leerlingen verplicht moeten aankopen. Zo getuigt een Leuvense prof dat drie van de leerboeken die zijn zoon moest aanschaffen – kostprijs 53 euro – nooit gebruikt zijn. En dat blijkt niet uitzonderlijk.

Al bij de start van het schooljaar was het de Leuvense prof duidelijk dat drie dure boeken nooit opengeslagen zouden worden. “De betrokken leraars hebben meteen gezegd dat zij volgens een andere methodiek ...

Meest gelezen uit de buurt