Didier Reynders (MR) voorgedragen als volgende Eurocommissaris: N-VA en Groen uiten forse kritiek

Didier Reynders (MR) voorgedragen als volgende Eurocommissaris: N-VA en Groen uiten forse kritiek

Foto: ISOPIX

Na een week speculeren is de kogel door de kerk: de ontslagnemende federale regering draagt minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Didier Reynders (MR) voor als Eurocommissaris. Dat meldt premier Charles Michel. Die beslissing valt niet in goede aarde bij N-VA en Groen.

Normaal gezien gebeurt de aanstelling van een Europees Commissaris in het kader van een regeringsvorming. Die is nu nog niet aan de gang in ons land, maar een beslissing drong zich op omdat het Finse voorzitterschap van de Europese Unie de lidstaten gevraagd heeft om uiterlijk tegen maandag 26 augustus te laten weten wie hun kandidaat is. De kandidaten zullen dan een gesprek hebben met de gekozen voorzitster Ursula von der Leyen.

Hoewel de regering in lopende zaken is, neemt de regering nu een beslissing. “Deze aanstelling als Belgische kandidaat voor de functie van Europees commissaris is conform met het concept van lopende zaken, omdat ze absoluut noodzakelijk is voor de belangen van de staat en gelet op de dringendheid van de zaak”, laat premier Michel weten.

Hij heeft ook informeel overleg gehad met “de in de Kamer van Volksvertegenwoordigers door een erkende fractie vertegenwoordigde democratische politieke partijen” en overleg gepleegd met de Kamervoorzitter.

Reynders: “Verheugd”

MR-vicepremier Didier Reynders is erg verheugd met zijn aanstelling als kandidaat-Europees Commissaris. “Ik ben uiteraard heel blij met het vertrouwen dat de collega’s in mij stellen”, zo liet hij even na 22.00 uur weten. “Ik ben ook verheugd met het grote aantal positieve reacties die mij sinds de aankondiging bereiken. “

Welke portefeuille Reynders zal krijgen in de Europese Commissie, is nog niet duidelijk. Het is wellicht wachten tot alle lidstaten de naam van hun commissaris hebben doorgegeven. Tot nu toe hebben 24 van de 27 lidstaten dat al gedaan. Reynders wil dan ook geen voorkeur uitdrukken voor een bepaalde portefeuille. Hij benadrukte wel dat het belangrijk was om de Europese timing te respecteren. Het Finse voorzitterschap van de Europese Unie heeft de lidstaten namelijk gevraagd om uiterlijk tegen maandag 26 augustus te laten weten wie hun kandidaat is. Over zijn rol van informateur aan de zijde van Johan Vande Lanotte (SP.A) , liet hij weten voort te zullen werken. “We zien wel hoe dat de komende maanden allemaal georganiseerd wordt”.

Didier Reynders (MR) voorgedragen als volgende Eurocommissaris: N-VA en Groen uiten forse kritiek
Foto: BELGA

N-VA: “Onaanvaardbaar”

N-VA noemt het “onaanvaardbaar” dat de federale regering Didier Reynders (MR) voordraagt als Eurocommissaris. De partij vindt dat de regering het parlement bij de beslissing had moeten betrekken.“Deze federale regering, die geen enkele democratische legitimiteit heeft, begint steeds meer te lijken op een uitzendkantoor voor ministers in lopende zaken. Bovendien gaat na het voorzitterschap van de Raad van Europa voor Charles Michel, opnieuw een topfunctie naar een Franstalige politicus”, zegt N-VA-fractieleider in de Kamer Peter De Roover.

“De Europese Unie en de functie van Eurocommissaris zijn te prominent om te laten beslissen door een regering in lopende zaken zonder meerderheid. Vijf jaar lang zal Didier Reynders een van de belangrijkste Belgische stemmen op het Europese niveau zijn, maar met welke democratische legitimiteit?”, zegt fractieleider De Roover.

N-VA vindt het ook “onbegrijpelijk” dat CD&V en Open VLD met de voordracht van Reynders instemden en niet voor een Vlaamse kandidaat kozen. “Het zou in normale omstandigheden al opmerkelijk zijn dat alle Europese functies naar vertegenwoordigers van één taalgroep gaan, maar nu we binnenkort met de Brexit geconfronteerd worden is het van levensbelang een Vlaming aan die Europese tafels te hebben,” besluit De Roover.

Die merkt ook op dat Ursula von der Leyen had opgeroepen om een man én een vrouw voor de dragen als eurocommissaris, zodat ze evenveel mannen als vrouwen in haar commissie zou kunnen laten zetelen.

Groen hekelt gebrek aan debat

Didier Reynders (MR) voorgedragen als volgende Eurocommissaris: N-VA en Groen uiten forse kritiek
Foto: BART DEWAELE

Ook Groen is niet blij met de plots aankondiging van premier Michel. Het zit de partij niet lekker dat de beslissing genomen is zonder een parlementair debat over de kwestie te hebben. “De benoemingscarrousel zet zich nu ook in Europa verder”, zegt Europees Parlementslid Petra de Sutter. “Het kan niet dat een minderheidsregering in lopende zaken dergelijke beslissing neemt, zonder uitgebreid debat over de toekomst van Europa en welke prioriteiten die de Europese Commissie moet aanpakken. Dit is een gebrek aan respect voor het parlement.”

Ze vraagt alsnog een debat en pleit voor een vrouwelijke kandidaat in plaats van Reynders. “Ursula von der Leyen, de toekomstig voorzitter van de Europese Commissie, heeft nadrukkelijk gepleit voor een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de Europese Commissie. België moet deze pariteit onderschrijven en ook een vrouwelijke kandidaat naar voor schuiven.”

Nog politieke reacties

“In het kader van de sterke Europese traditie van ons land én van de liberale familie, wens ik Didier Reynders namens Open VLD veel succes met zijn kandidatuur als Europees Commissaris. Merci, Didier. Bonne chance”, zo wenst Gwendolyn Rutten, voorzitter van coalitiepartner Open VLD, Reynders succes.

Van de kant van CD&V, de derde coalitiepartner in de regering van lopende zaken, blijft het stil. Minister van Justitie Koen Geens, die zaterdagavond wel reageerde op de EK-overwinning van de Red Lions, noch Kris Peeters, die even in de running was voor de job als Europees Commissaris, noch partijvoorzitter Wouter Beke, hebben tot nu toe iets laten weten.

PS-voorzitter Elio Di Rupo, “nam akte” van de beslissing.

Vlaams Belang-parlementslid Anke Van dermeersch laat op Twitter weinig aan de verbeelding over wat haar standpunt betreft: “Onaanvaardbaar! In eigen land verkiezingen verloren, geen democratische steun van het parlement, lid van het liberaal mannenclubje en de francofone minderheidsdictatuur.”

Corrigeer

MEER NIEUWS