In de klas van Juf Ine (28) spreken slechts twee leerlingen thuis Nederlands: “Sommigen zijn nog nooit naar school geweest”

Vijf leerkrachten en directeurs presenteren vijf cruciale knelpunten. Vandaag: de toename van het aantal anderstalige leerlingen

In de klas van Juf Ine (28) spreken slechts twee leerlingen thuis Nederlands: “Sommigen zijn nog nooit naar school geweest”

Foto: Inge Kinnet

Een verrijking, maar tegelijkertijd een gigantische uitdaging. Zo noemen leerkrachten de toename van het aantal kinderen in hun klas dat thuis geen Nederlands spreekt. In tien jaar tijd steeg hun aandeel in de basisschool van 14 naar 21 procent. “We willen dat ieder kind vooruit gaat”, zegt juf Ine Van Oosterwijck (28). “Maar dat vergt enorm veel tijd en creativiteit.”

Op maandag 2 september start Ine Van Oosterwijck met zeventien kindjes in de klas. Ine geeft les in een graadklas – een combinatie van het vierde en vijfde leerjaar – in basisschool Mikado ...