Justitiekenner eist dat overheid middelen beschikbaar stelt voor pijnloze zelfdoding: “Een hond wordt waardiger behandeld dan mens”

Justitiekenner eist dat overheid middelen beschikbaar stelt voor pijnloze zelfdoding: “Een hond wordt waardiger behandeld dan mens”

Foto: Shutterstock

Justitiejournalist John De Wit pleit er in De Juristenkrant voor dat de overheid de “pil van Drion” ter beschikking stelt van iedere volwassene die daar om vraagt zonder dat deze zich daarvoor moet verantwoorden of zonder medische of psychologische betutteling. De “pil van Drion” is een fictieve naam voor een middel dat een pijnloze of snelle zelfdoding mogelijk maakt.

De Wit reageert daarmee op de vrijspraak van een Antwerpse huisarts die beschuldigd werd van vergiftiging omdat hij een patiënte die levensmoe was, een drankje bezorgde waarvan ze rustig en snel zou sterven als ze het consumeerde. Hij legde zich zelfs naast haar op bed om haar psychisch te ondersteunen. De euthanasiecommissie diende een klacht in, maar de arts werd buiten vervolging gesteld omdat hij bij het overlijden van de vrouw geen actieve daad had gesteld. Het nieuwe strafwetboek van minister van Justitie Koen Geens stelt hulp bij zelfdoding strafbaar.

Door de ‘pil van Drion’ niet ter beschikking te stellen schendt de Belgische overheid volgens De Wit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zowel artikel 8 (recht op privacy en zelfbeschikking) als artikel 2 (recht op leven) en artikel 3 (verbod op foltering, vernedering en mensonterende behandeling) worden geschonden. Wat dit laatste betreft, wijst hij op de wantoestanden bij de behandeling van senioren (en vooral demente senioren) in rusthuizen. De Wit hoopt dat mensenrechtenorganisaties die de belangen van waardig sterven behartigen, een rechtszaak starten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

“De pil moet er komen omdat ieder mens het recht heeft om over zijn leven te beslissen. Nu wordt een hond die ziek of levensmoe is, waardiger behandeld dan een mens. Ik hoop dat er steeds meer dokters en psychologen komen die inzien dat het niet hun taak is om het lijden van zieke en levensmoeë mensen eindeloos te verlengen met babbels, controles en commissies. Artsen en psychologen moeten niet uitgroeien tot een moderne inquisitie, maar iedereen die dat wil, waardig laten sterven. Omdat een mensenleven zeker zo belangrijk is als dat van een hond”, aldus De Wit.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees