Advocaat over aanhouding Christophe Henrotay in Monaco: “Was geen enkele reden voor”

Advocaat over aanhouding Christophe Henrotay in Monaco: “Was geen enkele reden voor”

Foto: SPORTMAG

Dimitri de Béco, advocaat van voetbalmakelaar Christophe Henrotay, is verbolgen dat zijn cliënt in Monaco het voorwerp heeft uitgemaakt van een internationaal aanhoudingsbevel, uitgevaardigd door de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise. "Zes maanden geleden hebben we de onderzoeksrechter al gemeld dat mijn cliënt bereid was naar België te komen om op alle vragen te antwoorden", zegt de strafpleiter. "Er was dan ook geen enkele reden om dat aanhoudingsbevel uit te schrijven. Dit is misbruik van de voorlopige hechtenis."

"Ik ben tot nu toe niet tussengekomen in de media om het verloop van de verhoren niet te verstoren", zegt de advocaat van Christophe Henrotay. "In tegenstelling tot het parket, dat het nuttig vindt de pers op de hoogte te brengen van de arrestatie van personen die weliswaar niet genoemd worden maar makkelijk identificeerbaar zijn, zelfs als ze nog genieten van het vermoeden van onschuld. En zelfs voordat deze personen de kans hebben gehad om verhoord te worden en uitleg te geven over de feiten die hen verweten worden, en terwijl hun vrijheidsberoving net tot bedoeling zou moeten hebben het geheim van het onderzoek te beschermen."

Na de gebeurtenissen van de voorbije dagen ziet meester de Béco zich verplicht te reageren: "Mijn cliënt is sinds bijna 20 jaar een gerespecteerd spelersmakelaar. Toen zijn kantoren in Luik zes maanden geleden doorzocht werden, heb ik meteen gereageerd en de onderzoeksrechter aangeschreven om te melden dat mijn cliënt, hoewel hij in het buitenland verblijft, op elk moment bereid was naar België te komen om op alle vragen te antwoorden, en dat hij de hele boekhouding van zijn bedrijven ter beschikking stelde van de onderzoeksrechter, mocht dat nodig zijn."

Volgens de advocaat kwam op zijn brief geen enkele reactie, tot dinsdag: "Toen mijn cliënt in de vroege ochtend thuis werd opgepakt, om vervolgens verhoord te worden over elementen waarover de speurders al maanden beschikten, en waarover mijn cliënt, die erbij blijft dat hij geen enkele inbreuk heeft gepleegd, alle nodige antwoorden heeft verschaft. Er werd vervolgens een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd zonder enige geldige reden, aangezien hij zelf had aangeboden naar België te komen."

"Het resultaat is dat de onderzoeksrechter en de speurders teruggekeerd zijn naar België maar mijn cliënt in Monaco in de cel zit, wachtend op zijn uitlevering naar België, wat minstens enkele weken zal duren", gaat de advocaat verder. "Intussen hebben wij geen toegang tot het dossier en kunnen we ons zelfs niet naar behoren verdedigen. Dit heeft geen enkel nut, behalve dan mijn cliënt moreel en mediatiek breken nog voor hij veroordeeld is. Hij zou ook niet de eerste zijn die na een dergelijke onderzoek en een dergelijke behandeling wordt vrijgesproken. Merk ook op dat hij in 2017 al buiten vervolging werd gesteld voor dezelfde transfer als waarover hij nu vooral ondervraagd is. Ik zal dan ook aan de bevoegde gerechtelijke overheden vragen zo snel mogelijk een einde te maken aan deze ontoelaatbare toestand, die niets anders is dan een misbruik van de voorlopige hechtenis."

Corrigeer

Het Nieuwsblad biedt meer dan 1.000 reeksen in 12 sporten aan. Zoek hierboven de uitslagen van uw favoriete club of surf naar onze uitslagenpagina.