Politiek verdeeld over faciliteiten, maar een ding is zeker: “Borden bekladden? Dat doe je niet”

Ronse -

Een groeiende groep Franstaligen verzet zich tegen het afbouwen of afschaffen van de taalfaciliteiten. Ook politieke reacties blijven niet uit, al zijn die heel verschillend.

“Ronse is een Vlaamse stad, waar Nederlands de voertaal moet zijn”, zegt Jo Cornelus (N-VA). “Ik ben altijd met verstomming geslagen als mensen menen dat Ronse tweetalig of zelfs Franstalig is. De taalfaciliteiten waren een uitzonderingsmaatregel die gaandeweg moest uitdoven. Na meer dan zestig jaar zitten we er nog altijd mee opgescheept. Ze kosten ons handenvol geld en trekken volk aan uit Brussel en Wallonië dat alleen Frans spreekt en daardoor in Ronse niet aan werk geraakt. Maar het bekladden van wegwijzers is geen manier om je mening te uiten.”

“Ook wij betreuren deze daden van vandalisme”, zegt Faïza El Ghouch (CD&V). “Ronse is een taalhoffelijke stad en wij willen dat het zo blijft. Wij zijn dus niet tegen de Franstaligen. We willen van de faciliteiten af omdat ze onze stad benadelen: geen fusiemogelijkheid, geen fusiebonus, bijkomende kosten of verplichte taalexamens voor personeel, met als gevolg een moeilijke invulling van de personeelskaders, ook bij de politie.”

Fransvijandig klimaat

“De taalfaciliteiten hebben enkele negatieve gevolgen voor Ronse, maar een Fransvijandig klimaat heeft dat nog meer”, reageert Kurt Braeckman (Open VLD). “Als je de markt bezoekt, hoor je tot de helft van de mensen Frans spreken. Het is duidelijk dat Franstaligen voor de economie van Ronse belangrijk zijn. Het is dan ook jammer dat deze bevolkingsgroep zich nu gekwetst en geviseerd voelt. Franstaligen zijn zeker welkom en moeten de nodige bescherming blijven krijgen.”

“Wij hebben ons in 2017 als enige partij onthouden bij de stemming in de gemeenteraad van de motie tegen de taalfaciliteiten”, zegt Jean-François Vanovermeire (SP.A). “Ook als de taalfaciliteiten ooit worden afgeschaft, moet Ronse een taalhoffelijke stad blijven. We hebben een diverse bevolking, die zich goed moet kunnen voelen in onze stad.”

“Een groot deel van de Ronsenaars is Franstalig, sommige anderen hebben het Nederlands pas als derde taal”, zegt Myriam De Feyter (Groen). “De discussie over de taalfaciliteiten heeft nog nooit ergens toe geleid.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio