Hier dreigen elke week elf gezinnen uit huis te worden gezet omdat ze huur niet kunnen betalen

Hier dreigen elke week elf gezinnen uit huis te worden gezet omdat ze huur niet kunnen betalen

Foto: DVH

Gent -

Het aantal Gentenaars dat zijn huishuur niet kan betalen, blijft hoog. Vorig jaar dreigden zo’n zeshonderd huurders uit hun huis te worden gezet. Maar hoeveel gezinnen effectief op straat belanden? Niemand die het weet. “Onbegrijpelijk”, zegt het Vlaams Huurdersplatform.

In Gent werden vorig jaar 603 verhuurders bedreigd met uithuiszetting. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door gemeenteraadslid Elke Sleurs (N-VA). Dat zijn elf gezinnen per week.

Het gaat meestal om mensen bij wie de onbetaalde huur zich opstapelt. De verhuurder kan dan het vredegerecht inschakelen om het huurcontract te laten ­stopzetten. Bij de opstart van zo’n procedure wordt het OCMW ingelicht in de hoop een op­lossing te vinden.

“We proberen zo snel mogelijk te bemiddelen om een uithuiszetting te voorkomen”, zegt schepen van Sociaal Beleid Rudy Coddens (SP.A). “Steeds meer huurders gaan daar op in. Maar een garantie op succes is het niet.”

Hier dreigen elke week elf gezinnen uit huis te worden gezet omdat ze huur niet kunnen betalen
Joy Verstichele: “De wooncrisis slaat hard toe. Het aanbod in het goedkoopste segment van de markt is te klein, wat de huurprijzen opdrijft.” Foto: if

Het aantal uithuiszettingen in Gent is de voorbije vijf jaar fors gedaald, maar steeg vorig jaar opnieuw. “De druk op betaalbare kwaliteitswoningen is zeer groot”, zegt Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform. “Er is een wooncrisis aan de gang, ook in Gent. Het aanbod in het goedkoopste segment van de markt is te klein, wat de huurprijzen opdrijft.”

Brugse Poort

De meeste uithuiszettingen gebeuren in de Brugse Poort en de Bloemekenswijk. Daar startte het OCMW vorig jaar een proefproject met begeleiding vóór het gerecht wordt ingeschakeld. “Het proefproject was een succes,” zegt Coddens. “Slechts twee keer kon geen oplossing worden gevonden.” Op de sociale huurmarkt bemiddelt het OCMW al langer zodra mensen 2 à 3 maanden huurachterstand hebben.

Laatste vangnet werkt niet meer

Gentenaars die uit hun huis worden gezet, kunnen voorrang krijgen op de sociale huurmarkt. Maar zelfs daar loopt het fout. “We zien steeds meer sociale huurders passeren”, zegt Oost-Vlaams persrechter Dirk De Groote. “Zij moeten soms maar 200 euro huur betalen en toch lukt het niet. Dat is sterk verontrustend. Een sociale woning ís al een laatste vangnet. Waar moeten ze daarna naartoe?”

Hoeveel mensen effectief op straat belanden, is onduidelijk. Armoedeorganisaties schatten dat een derde van de opgestarte procedures daadwerkelijk tot een uithuiszetting leidt. Maar officiële cijfers zijn er niet.

“Na de uitspraak is voor de vrederechter de kous af”, aldus De Groote. “We hebben geen zicht op de uitvoering ervan.”

Een groot probleem, vindt het Huurdersplatform. “De maatschappelijke kost van al die uithuiszettingen is bijzonder hoog”, zegt Verstichele. “Zonder volledig plaatje kunnen we op Vlaams niveau geen efficiënt beleid voeren.”

Corrigeer

MEER NIEUWS