Handlanger van Dutroux Michel Lelièvre komt vervroegd vrij zonder enkelband: “Hij is een andere mens geworden”

Video: Cedric Lagast

Michel Lelièvre, die in Itter een gevangenisstraf uitzit van 25 jaar voor zijn aandeel in de affaire-Dutroux, komt vervroegd vrij. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank maandag beslist. Het parket laat weten dat ze geen cassatieberoep zullen aantekenen.

Het hof van assisen in Bergen veroordeelde Lelièvre in 2004 tot 25 jaar cel als lid van de bende-Dutroux. Hij werd schuldig bevonden aan een lange reeks aanklachten, waaronder die van foltering en opsluiting van vier meisjes, bij twee met de dood tot gevolg. Nu komt hij dus vervroegd vrij. Aan die vrijlating zijn wel enkele voorwaarden verbonden, de belangrijkste is het kunnen voorleggen van een woonplaats.

Lelièvre zou aan die voorwaarde kunnen voldoen. Hij heeft naar eigen zeggen een akkoord met een immokantoor dat hem een appartement heeft beloofd indien hij de gevangenis mag verlaten. De strafuitvoeringsrechtbank heeft daarop beslist dat Lelièvre zes maanden de tijd heeft om dat te bewijzen. In principe kan hij dus vanaf heden vrijkomen.

Geen enkelband, wel voorwaarden

De strafuitvoeringsrechtbank besliste ook dat Lelièvre kan vrijkomen zonder enkelband. “Hij vormt geen gevaar voor de maatschappij, hij is een andere mens geworden”, klonk het. Toch mag hij niet gaan en staan waar hij wil: zo mag hij bepaalde trein- en metrotrajecten niet nemen en mag hij niet in Limburg, Nederlands Limburg, Luik, Luxemburg, Vlaams-Brabant en Henegouwen komen. Ook een aantal straten in het centrum Brussel zijn verboden terrein. Lelièvre mag ook slechts korte periodes naar het buitenland.

Lelièvre noch zijn advocate was aanwezig in de strafuitvoeringsrechtbank. Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje, was er wél. Hij kantte zich eerder deze maand nog tegen een mogelijke vrijlating. “Hij moet zijn straf uitzitten”, zei Lambrecks na afloop van de zitting. Ook de these dat Lelièvre een veranderd man is, gelooft de vader van Eefje niet. “Hij heeft nooit geantwoord op de brieven die we hem geschreven hebben.”

Els Scheurs, de partner Jean Lambrecks, gelooft evenmin dat Lelièvre veranderd is. “Ik begrijp niet waaruit dat zou moeten blijken. Zijn houding naar de slachtoffers toe is niet veranderd, integendeel zelfs. Hij weet dat hij antwoorden heeft op heel cruciale vragen en hij weigert ze te geven.”

Michelle Martin

Michelle Martin, de ex van Dutroux, werd in 2012 vervroegd vrijgelaten onder voorwaarden. Martin was veroordeeld tot 30 jaar cel. Dutroux zelf diende recent een verzoek in om vervroegd vrij te komen. De strafuitvoeringsrechtbank behandelt zijn verzoek op 17 oktober. Dutroux werd wel veroordeeld tot een levenslange celstraf en 10 jaar terbeschikkingstelling van de regering.

Corrigeer

NIEUWS