NIPT-test toont veel meer dan syndroom van Down, maar dokters weten niet of ze dat aan ouders mogen vertellen

NIPT-test toont veel meer dan syndroom van Down, maar dokters weten niet of ze dat aan ouders mogen vertellen

Het aantal kinderen dat in Vlaanderen geboren wordt met het syndroom van Down, is vorig jaar fel afgenomen. Wellicht het gevolg van de alom gebruikte NIPT-test. Die spoort naast trisomie ook automatisch afwijkingen op in de geslachtschromosomen. In sommige ziekenhuizen kunnen ouders daarover informatie krijgen, in andere wordt die informatie nooit meegedeeld. Er is dus geen eensgezindheid. Nochtans is bij een van de aandoeningen abortus mogelijk om medische redenen.

In een brief aan het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek, verbonden aan de FOD Volksgezondheid, vragen de genetische centra in ons land dringend advies over de extra mogelijkheden van de NIPT. Die ...

Meest gelezen uit de buurt