Steeds meer leerlingen kiezen lessen islamitische godsdienst in Vlaamse scholen

Dubbel zoveel islam op school

Dubbel zoveel islam op school

Ahmed Azzouz, inspecteur-adviseur van islamleerkrachten in het Vlaamse onderwijs. Foto: Dieter Telemans

Katholieke godsdienstles, islamitische, of dan toch gewoon zedenleer? Waar die laatste met zo'n 13 procent van de leerlingen vrij stabiel blijft, zit vooral islam op school in de lift. Het aandeel leerlingen dat over Mohammed wil leren, is in tien jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Experts wijzen daarbij naar het stijgend aantal moslims. “Een belangrijk aspect daarbij is de vluchtelingenproblematiek.”

De populariteit van de lessen islamitische godsdienst op school is flink gestegen. Het aantal leerlingen in die lessen is in de laatste tien jaar bijna verdubbeld. In het schooljaar 2009-2010 ging het nog om 3,6 procent van de leerlingen op de middelbare school, vorig jaar was dat al 6,3 procent. Vooral in het gemeenschapsonderwijs is die stijging duidelijk te merken. Tien jaar geleden volgde daar 13,75 procent van de leerlingen islam, vorig jaar ging dat al over 26,14 procent.

Ook in het lager onderwijs is die trend trouwens te zien. Dat blijkt uit cijfers van het Statistisch Jaarboek van het Vlaams onderwijs. Die stijging gaat vooral ten koste van de katholieke godsdienst. Zowel in het lager als secundair onderwijs blijft het de grootste groep leerlingen, maar het aantal daalt wel elk jaar.

Gezinshereniging

Een eenduidige verklaring voor die verschuiving is er niet. “In het algemeen zijn er geen grote veranderingen in keuzes. ‘Oude’ Vlamingen kiezen meestal nog voor zedenleer of katholieke godsdienst. Mensen met een migratieachtergrond, kleinkinderen van de eerste migranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, kiezen dan weer meestal voor islam”, zegt Ahmed Azzouz, inspecteur-adviseur van islamleerkrachten in het Vlaamse onderwijs.

“Geboortecijfers en gezinshereniging zullen er ook wel voor iets tussenzitten. Maar een belangrijk aspect dat de laatste jaren over het hoofd wordt gezien, is de vluchtelingenproblematiek. Sinds 2011 zijn er grote groepen mensen uit het Midden-Oosten, Oost-Afrika en Afghanistan binnengestroomd. Maar ook van binnen Europa zijn er in het verleden moslims – vanuit bijvoorbeeld de Balkan – naar ons gekomen. Daardoor krijgen islamleerkrachten vandaag met culturen uit alle hoeken van de wereld te maken.”

Dialoog

“Het zou absurd zijn te ontkennen dat onze samenleving diverser wordt. Die stijging bij leerlingen islam, is een logische evolutie”, zegt Lieve Van Daele, voorzitter van Thomas, de koepel voor leerkrachten Rooms-katholieke godsdienst. “Ook in het katholiek onderwijs zitten mensen uit alle mogelijke culturen en godsdiensten. Daarom is het belangrijk dat we in alle levensbeschouwelijke vakken in dialoog gaan met mekaar.”

Dubbel zoveel islam op school
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees