Ook uit niet-politieke hoek bemerkingen bij besparingen regering-Jambon: “Er komt een forse reactie”

Ook uit niet-politieke hoek bemerkingen bij besparingen regering-Jambon: “Er komt een forse reactie”

Foto: BELGA

De begrotingstabellen van de nieuwe Vlaamse regering zijn amper vrijgegeven, of er komt al forse kritiek uit niet-politieke hoek. De socialistische overheidsvakbond ACOD belooft een “forse reactie”. Ook onder andere Unizo en de Gezinsbond reageren niet al te positief op de cijfers.

“Morgen zitten we met de afgevaardigden bijeen om concrete acties te bespreken, maar ik kan nu al zeggen dat het fors zal zijn.” Dat zegt Chris Moortgat, vakbondsverantwoordelijke bij de Vlaamse overheid. “Het kan niet dat er zo zwaar wordt ingehakt op zowel het personeel als de dienstverlening van de Vlaamse overheid.”

Zo wordt er volgend jaar 14 miljoen euro bespaard op personeel, en dat loopt op tot bijna 75 miljoen in 2024. Ook worden de werkingsmiddelen niet geïndexeerd, wat volgend jaar 44 miljoen euro opbrengt, oplopend tot 256 miljoen over vijf jaar. “De Vlaming zal dit voelen in de dienstverlening”, aldus nog ACOD.

LEES OOK. Regering-Jambon geeft begrotingstabellen vrij: bekijk alle cijfers hier

ACV: “Gebrek aan langetermijnvisie”

Dat de Vlaamse regering tegen het einde van de legislatuur 1.440 ambtenaren minder wil hebben, kan op weinig begrip rekenen bij de vakbonden. “Het is nu al de derde legislatuur op rij dat de factuur bij het overheidspersoneel komt. We pikken dat niet”, zegt voorzitter Jan Coolbrandt van ACV Openbare Diensten. “En naar een toekomstvisie voor het personeelsbeleid hebben we het raden.”

Coolbrandt klaagt ook dat aan de statuten wordt gemorreld. De regering wil het ambtenarenstatuut afbouwen en in de toekomst enkel nog aanwerven via een arbeidsovereenkomst of contract. “De contractuelen hebben nog geen volwaardig statuut”, zegt Coolbrandt. “Het is huilen met de pet op.” De vakbondsman wil het gesprek aangaan, “met als einddoel dat de burger er niet onder lijdt”.

Gezinsbond: “Tegen afspraken in”

De Gezinsbond is dan weer niet te spreken over de besparingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren door de indexering van de kinderbijslag aan te passen. “Deze besparingen gaan volledig in tegen de afspraken die gemaakt werden door de vorige regering bij de invoering van het nieuwe Groeipakket. Tijdens de vorige legislatuur zijn er twee indexsprongen geweest in de kinderbijslag, met de belofte om het uitgespaarde budget opnieuw te investeren in de kinderbijslag en om knelpunten weg te werken”, aldus Yves Coemans van de studiedienst van de Gezinsbond. “Maar het is onduidelijk of dat gebeurt en gezinnen krijgen er nieuwe indexsprongen bovenop.”

“Bij de invoering van het Groeipakket werd ook een evaluatie in het vooruitzicht gesteld. In plaats van oplossingen voor de bestaande knelpunten – waaronder de combinatiegezinnen, eenkindgezinnen in de oude regeling en nieuwe wezen – wordt bespaard zonder een voorafgaande evaluatie.”

Volgens de Gezinsbond zijn het vooral de gezinnen met drie of meer kinderen die het gelag betalen. “Voor grote gezinnen die nu al in armoede leven of moeilijk rondkomen is dit zwaar om te dragen”, klinkt het.

Unizo schrikt van lastenverhoging

Werkgeversorganisatie Unizo zegt dan weer geschrokken te zijn van de lastenverhoging voor de Vlaamse kmo’s. “Lastenverhogingen en ook besparingen specifiek gericht op kmo’s zijn sowieso een spijtige zaak”, zegt gedelegeerde bestuurder Danny Van Assche. “Vooral als dit geld vooral nodig schijnt te zijn om een jobbonus van 50 euro te kunnen toekennen aan werkenden met een laag loon. Met een totale jaarlijkse kostprijs van 350 miljoen euro op kruissnelheid.”

“Uiteraard vindt ook Unizo dat werken moet lonen, maar we willen bekijken hoe we hier op de meest efficiënte manier kunnen voor zorgen, ook rekening houdend met de systemen van werkbonus die federaal gelden. Mensen die werken en zich in armoede bevinden, zitten in specifieke situaties (bijvoorbeeld eenoudergezinnen). Een dure jobbonus die voor alle lage lonen geldt, en dit ten koste gaat van de lastenverlagingen voor werkgevers, biedt hiervoor geen efficiënte oplossing.”

Transportsector: “Een platte belastingverhoging”

Transportfederatie Febetra reageert kort en krachtig op de aankondiging dat de Vlaamse regering de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 32 ton wil verhogen. “Dit is een platte belastingverhoging, bovenop de jaarlijkse indexering”, zegt Febetra-woordvoerster Isabelle De Maegt.

Ze wijst erop dat het overgrote deel van de kilometerheffing betaald wordt door vrachtwagens van meer dan 32 ton. In 2018 ging het voor heel België om meer dan 88 procent, zo blijkt ook uit statistieken op de website van Via-Pass, de organisatie die de kilometerheffing in België coördineert. De halvering voor lichte vrachtwagens is voor Febetra dan ook maar een doekje voor het bloeden.

De transportfederatie pleit al langer voor een kilometerheffing die ook geldt voor personenwagens. “Als je alleen vrachtwagens belast, worden de files niet korter”, aldus De Maegt. “We betalen sinds april 2016 en we staan nog altijd aan te schuiven. Dat zal met dit regeerakkoord zeker niet veranderen.”

In 2018 werd in Vlaanderen voor 449,4 miljoen euro aan kilometerheffingen geïnd, zo staat nog op de website van Via-Pass. De maandag aangekondigde ingrepen zouden 63 miljoen euro extra moeten opleveren in 2024.

Verkeersexpert: “Geen sprake van trendbreuk”

Volgens mobiliteitsexpert Kris Peeters is er in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord geen sprake van een trendbreuk op vlak van mobiliteit. “Dat het automobilisme ons intussen in een stevige Catch22 heeft gevangen, lijkt nog niet doorgedrongen. Het wordt business as usual, in plaats van verandering die zou kunnen werken”, aldus Peeters in een blog.

“Autogebruik wordt in het regeerakkoord nog altijd afgeschilderd als de norm en nu eenmaal de realiteit waaraan luchtkwaliteitsnormen, geluidsnormen, veiligheidseisen en vooral wijzelf zich moeten aanpassen in plaats van omgekeerd”, aldus Peeters die kritiek heeft op de voortzetting van het zogezegde ‘modusneutrale en-enbeleid’ waarbij men alle weggebruikers tracht tevreden te stellen.

“In de praktijk zal dit neerkomen op het bewaren van de status quo en nieuwe investeringen in wegcapaciteit. Hierdoor verliezen we een eerste keer doorat we geld pompen in dat wat we zeggen te willen terugdringen. Centen besteed aan auto-infrastructuur zijn verloren voor betere fietsinfrastructuur of meer openbaar vervoer. Nieuwe auto-infrastructuur vergt in de toekomst bovendien nog meer geld voor onderhoud, verlichting, schoonmaking...”, aldus Peeters.

De mobiliteitsexpert vindt ook dat de Fietsersbond te vroeg heeft gejuicht over de stijging van het budget voor fietsinfrastructuur. “Volgend jaar verlagen de uitgaven naar 100 miljoen en pas op het einde van legislatuur zal de 300 miljoen worden bereikt”. Hij is ook ontgoocheld over wat er voor De Lijn voorzien is in het regeerakkoord. “Het opzet lijkt te zijn De Lijn verder te kort te laten schieten zodat binnenkort iedereen smeekt om liberalisering”.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees