1 op 7 werknemers is geen Belg

1 op 7 werknemers is geen Belg

Foto: BERT DE DEKEN

Het aantal buitenlanders in Belgische loondienst is gestegen tot 14,1 procent. Een op de zeven werknemers heeft dus een andere nationaliteit. Dat blijkt uit een analyse door het hr-dienstenbedrijf Acerta, op basis van de loon­gegevens van 40.000 bedrijven.

De stijging van de niet-Belgen op de Belgische arbeidsmarkt gaat even hard voor inwoners van andere EU-landen als voor niet-EU’ers. Bij de EU-inwoners gaat het vooral om ­Nederlanders, Roemenen, Polen, Fransen en Bulgaren. Buiten ­Europa bestaat de top vijf uit Marokkanen, Turken, Congolezen, Russen en Indiërs.

De aanwezigheid van buitenlandse werknemers is het grootst in Brussel (27,4 procent of een op de vier) en het kleinst in West-Vlaanderen (10,6 procent of een op de tien). Dat laatste is opmerkelijk, vindt Kathelijne Verboomen, directeur van het Acerta Kenniscentrum. “Het werkloosheidscijfer in West-Vlaanderen is erg laag en de krapte aan kandidaten om vacatures in te vullen, is er nijpend. Je zou dus verwachten dat de West-Vlaamse bedrijven actief op zoek gaan naar werknemers buiten de regio, zoals in Frankrijk. Toch blijft het aandeel buitenlandse werk­nemers er veel kleiner dan in de andere provincies.”

Verboomen ziet nog een pijnpunt: ‘Het aandeel van de niet-Belgen is dubbel zo groot bij arbeiders als bij bedienden. Daar is een verklaring voor. De moeizame homologatie van beroepstitels én de taalvereisten maken het moeilijker om bediendejobs met niet-Belgen in te vullen. In heel wat dienstenbedrijven in Vlaanderen, maar ook in de social profit, is een goede kennis van het Nederlands vereist bij contacten met klanten of patiënten. Bij arbeidersjobs speelt dat minder.’

Opvallend: terwijl het aantal buitenlanders in de dienstensectoren (zoals handel, transport, logistiek of callcenters) stijgt, is dat niet het geval in de maak­industrie. Daar ligt het aandeel met 15 procent zelfs iets lager dan in 2014 (15,3 procent). ­Verboomen ziet een verklaring in de slabakkende conjunctuur.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees