Corrigeer
camera closecorrect down eyefacebook Het Nieuwsblad nextprevquote share twitter video

Dorien Meulenijzer krijgt straks 40 procent minder budget van de overheid.  BART DEWAELE

10.413 personen met handicap krijgen straks minder geld van overheid: “Dit is contractbreuk”

19.745 personen met een handicap krijgen dezer dagen een brief in de bus over hun persoonsgebonden budget. Voor 10.413 van hen bevat die slecht nieuws: zij krijgen binnenkort tot 40 procent minder geld van Vlaanderen. Een aantal benadeelden maakt nu werk van een gerechtelijke procedure tegen de overheid.

Bijna 20.000 meerderjarigen met een handicap houden momenteel angstvallig de brievenbus in de gaten. Vrijdag of maandag krijgen ze immers een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), met daarin concrete informatie over de aanpassingen die er de komende jaren aan hun budget zullen gebeuren. Nóg een aanpassing, nadat op 1 januari 2017 het systeem van financiering al grondig gewijzigd werd. “Sinds 2017 krijgen niet langer de instellingen dat budget, maar wel de personen die zorg nodig hebben”, klinkt het bij Karina De Beule van het VAPH. “Dat persoonsgebonden budget werd aanvankelijk gebaseerd op de middelen die de instellingen kregen, maar daar zaten grote verschillen op. Daardoor hadden mensen met gelijkwaardige zorgnood toch een verschillend budget. Die ongelijkheid wordt nu weggewerkt.”

Bij het Agentschap benadrukken ze dat het om een budgettaire nuloperatie gaat: het budget blijft gelijk, maar wordt herverdeeld. Toch zijn er meer mensen die moeten inleveren: 10.413 zien hun budget dalen, tegenover 8.597 mensen die straks meer krijgen. Voor 735 mensen valt het budget zelfs helemaal weg. “Voor elk van die mensen blijft de zorg wel overeind”, benadrukt het VAPH. “Zelfs met minder middelen. Bovendien wordt het budget voor wie het zwaarst moet inleveren pas over acht jaar aangepast.”

Leven opgeven

Tot zover de theorie, want vooral de mensen uit het systeem van zelfstandig wonen zijn de dupe van deze correctie. Een van hen is Dorien Meulenijzer, 30, voor SP.A politiek actief en gemeenteraadsvoorzitter in Leuven. Zij woont in Sint-Maartensdal in Leuven, waar ze ­– net als veertien lotgenoten – dag en nacht hulp kan inroepen. “We leggen ons persoonlijk budget – in mijn geval 57.000 euro per jaar – samen om die hulp te voorzien”, vertelt ze. “Maar straks verlies ik 40 procent, net als veel van mijn buren. Daardoor kan ik niet langer alleen wonen. Nu werk ik en draag ik net als iedereen bij aan de samenleving. Wil de overheid echt dat ik op mijn dertigste mijn leven opgeef en in een woon-zorgcentrum ga zitten? Dan zal ik de staat meer geld kosten.”

“Rationele logica”

Dorien Meulenijzer “Wil de overheid echt dat ik op mijn dertigste mijn leven opgeef en in een woon-zorgcentrum ga zitten?”

Op het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is er begrip voor de emotionele reacties van wie straks minder krijgt, maar blijft men overtuigd van de “rationele logica van de maatregel”. De minister wijst er ook op dat die door zijn voorganger Jo Vandeurzen is genomen in overleg met de sector.

Dat volstaat niet voor Dorien Meulenijzer. Samen met een pak lotgenoten bereidt ze een procedure voor tegen de overheid. “Dit is contractbreuk en een schending van onze mensenrechten”, zegt ze. “We hebben een jarenlange procedure doorlopen die bepaalde hoeveel budget we zouden krijgen. Nu plots aan dat toegekende budget gaan morrelen, is in strijd met alle regels en logica. De overheid had er toch ook voor kunnen kiezen om de verschillen naar boven aan te passen in plaats van bij een grote groep middelen af te nemen?”