Gemeenteraad in Zulte

Gemeenteraad in Zulte

Foto: Eddy Lefevre

Zulte - De maandelijkse gemeenteraad van Zulte komt samen op dinsdagavond 22 oktober in het gemeentehuis van Zulte. Het begint om 19.30 u. Hieronder volgt de agenda.

Gemeenteraad

Openbaar

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 24 september 2019.

2. Collector Zaubeek 97.446b: Karreweg - Olsenestraat - wegen- en rioleringswerken in de Houtstraat. Goedkeuren van verrekening 1.

3. Aankoop van softwaretoepassing vrije tijd. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

4. Goedkeuren van het aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder Gaselwest: inbreng 'verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen', kennisneming van het bijhorend reglement en kennisnemen van bijhorende operationele overeenkomst.

5. Goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede op 3 december 2019.

6. Goedkeuren van agendapunten en statutenwijziging Gaselwest en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering op 12 december 2019.

7. Goedkeuren van de agendapunten en statutenwijziging TMVW OV en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering op 19 december 2019.

Besloten

8. Vast aanstellen in statutair dienstverband van financieel directeur.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn                               

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor Maatschappelijk welzijn van 24 september.

2. Tussenkomst minimale levering van gas winter 2019-2020

Bijkomende agenda

1. Bijkomend agendapunt aangebracht door raadsleden Catherine De Smet/ Sally Cosijns/ Henk Heyerick i.v.m. “het ter beschikking stellen van noodwoningen“.

Toelichting: Wij stellen vast dat zowel bij huisbranden als bij acute familiale probleemsituaties onze gemeente momenteel geen veilige thuis kan bieden voor eigen inwoners in nood. Deze vragen betreffen vaak huisvestingsproblematieken voor heel korte periodes. Om dringend deze schrijnende problematiek te verhelpen, stellen we het volgende voor.

Voorstel tot besluit:

1) De gemeente zal voortaan haar verantwoordelijkheid nemen en minimaal twee woningen of appartementen verwerven, of reeds in bezit zijnde eigendom ter beschikking te stellen als noodwoning.

2) De gemeenteraad zal eveneens een reglement opmaken voor noodopvang die de ter beschikkingstelling van de woningen regelt.

3) De gemeente dient concreet af te spreken met  de Sociale Bouwmaatschappij, indien er een noodsituatie zich aandient, er  een vrijstaande woning prioritair wordt toegewezen voor beperkte duur.

2. Bijkomend agendapunt aangebracht door raadslid Marc De Vlieger

Toelichting: Tijdens de laatste IVM vergadering werd de behandeling asbest op containerparken besproken.  De suggestie, advies werd geformuleerd om de verwerking, stockering tijdens afzonderlijke openingsuren te organiseren.

Voorstel tot besluit: Op welke termijn ziet de gemeente Zulte dit, of desgevallend een alternatief, in hun planning op te nemen?

Op de gemeenteraad van 22/10/2019 zal ik in naam van de fractie van Open Zulte volgend bijkomend agendapunt brengen:

3. Bijkomend agendapunt aangebracht door raadslid Steven Van Troys.

Toelichting: Graag toelichting procedure "woningnood" en onderzoek van noodhuisvestingsmogelijkheden met inbegrip van noodwoning. Wanneer er een huisvestingsproblematiek ontstaat is dit vaak onverwacht of gaat dit gepaard met een bepaalde complexiteit. Dit legt een hoge mentale druk op iedereen die betrokken is bij het zoeken naar een gepaste oplossing. Tot op heden is men er iedere keer in geslaagd om een oplossing te vinden. Het  uitbreiden van de noodhuisvestingsmogelijkheden door bijvoorbeeld een noodwoning kan helpen om een acute noodsituatie te verhelpen.

Voorstel tot besluit: Kan de procedure woningnood eens toegelicht worden. Graag onderzoeken of het instrumentarium van noodhuisvestingsmogelijkheden kan uitgebreid worden met een noodwoning.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio