Broek De Naeyer krijgt onthaalzone en wordt toegankelijker

De provincieraad heeft beslist om de toegang tot het Broek De Naeyer in Klein-Willebroek in te richten met een onthaalzone. De toegang via de Rupeldijk wordt dan weer gerenoveerd om hem meer toegankelijker te maken.

Broek De Naeyer krijgt onthaalzone en wordt toegankelijker

De provincieraad heeft beslist om de toegang tot het Broek De Naeyer in Klein-Willebroek in te richten met een onthaalzone. De toegang via de Rupeldijk wordt dan weer gerenoveerd om hem meer toegankelijker te maken.

De provincie Antwerpen wenst de westelijke ingang van Broek De Naeyer te ontsluiten. Vandaag is er een toegang naar dit broekgebied via de visclub in Klein-Willebroek, maar is er geen onthaalzone voor wandelaars. “Nu is beslist om aan de Oostvaardijk een waardige onthaalzone te maken met recreatieve voorzieningen”, vertelt gedeputeerde Jan De Haes. “Er komen borden met kaarten van en over het gebied, een infopaal met gebodsborden, zitgelegenheid, fietsenstalling, een overdekte schuilhut en een ecotoilet. Verder worden er ook verharde paden in boskiezel en uitgewassen cementbeton aangelegd, met pootafdrukken van otters en bevers en enkele stalen silhouetten van deze beestjes.”

De onthaalzone maakt via een brug van 10 meter de verbinding met het bestaande wandelpad. De aanpassingen gebeuren omdat het aantal recreanten die het Broek te voet en met de fiets bezoeken steeds toeneemt. Voorlopig is er een tijdelijke brug geplaatst, zodat de kinderwandeling ‘Otters en bevers op het spoor’ al gebruik kan maken van het nieuwe tracé.

Op de plaats van de linkse oranje pijl, aan de zijde van Klein-Willebroek, komt de nieuwe onthaalzone. De oranje pijl bovenaan duidt de heraanleg van de ingang ‘Rupeldijk’ aan.   rr

Onbekend terrein

Ook de noordelijke toegang van Broek De Naeyer, die aansluit op de Rupeldijk, wordt aangepakt. Met een helling van meer dan 10% is die niet erg toegankelijk. Na renovatie wordt het traject van de kinderwandeling volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Via een betonnen pad kan de gebruiker dan rechtdoor naar de dijk via de snelle, maar steile, verbinding. Of ze kiezen na heraanleg voor het niveau van de tussendijk met zachte hellingen, maximaal 4%, richting Rupeldijk. Die is georiënteerd richting Klein-Willebroek en geeft rolstoelgebruikers de optie de rondwandeling te maken zonder conflict met andere wandelaars of fietsers op de Rupeldijk. “Dat pad komt uit op de Heindonkstraat. Alle ingrepen samen kosten 292.000 euro. De werken zijn reeds vergund en starten ten vroegste in het voorjaar 2020”, weet gedeputeerde De Haes nog.

Jan De Haes gedeputeerde

"Alle ingrepen samen kosten 292.000 euro. De werken starten ten vroegste in het voorjaar van 2020."

Schepen van Toerisme en Groen Maaike Bradt is zeer tevreden over de nakende ingrepen. “Die liggen volledig in de lijn van verschillende actiepunten die we zelf nemen in ons meerjarenplan rond meer toegankelijkheid van het groen, bos en het verhogen van de beleving ervan”, zegt de schepen. “Heel wat bos en groen is voor de Willebroekenaar spijtig genoeg, nog onbekend terrein. Elke actie om dit te verbeteren kunnen we alleen maar toejuichen.”