Burgemeester Deswaene: "Het worden zware jaren, maar het is voor de goede zaak"

Sint-Eligiuskerk loopt vol voor infoavond nutswerken doortocht Zeveneken

De parochiekerk van Zeveneken liep gisteravond nagenoeg vol voor de infovergadering rond de start van de herinrichting van de dorpskom. De nutswerken gaan volgende week definitief van start en duren minstens tot juni 2020. Daarna vangen de wegeniswerken aan, maar over die timing wordt pas later gecommuniceerd. Vanaf 6 januari 2020 wordt de N70 ter hoogte van Zeveneken afgesloten voor doorgaand verkeer.

"Het worden zware jaren, maar al wat we gaan doen is voor de goede zaak, mocht u daar aan twijfelen. Bij elke nieuwe fase komen we opnieuw samen om de burgers te informeren. We gaan ons in ieder geval niet wegsteken", aldus burgemeester Deswaene in zijn inleiding. Wij, dat is in eerste instantie Fluvius, die de trekker is in de nutswerken van de komende negen maanden. Andere spelers in het veld zijn onder meer Aquafin, Telenet, Proximus, AWV, Orange, RD Engineering en de Watergroep.

Alles begint nu vrijdag al met de aanleg van de nutsleidingen, zeer complexe werken omdat op een erg beperkte ruimte heel wat leidingen de grond inmoeten. Vanaf volgende dinsdag 12 november worden sleuven getrokken, waarna alle nutsmaatschappijen er hun kabels leggen, gevolgd door de overkoppeling en tenslotte het buiten dienst stellen van de oude leidingen.

Fasering en verkeer

De eerste fase start aan de noordkant, van Zavel 49 tot Gentsesteenweg 475 op het grondgebied van Lokeren. Gedurende die 20 werkdagen is er alleen nog doorgang richting Gent. In de volgende fase - na het eindejaarsbouwverlof - wordt de zuidkant aangepakt, die fase zal duren tot maart. Ondertussen zullen ook al de overkoppelingen of huisaansluitingen van onder meer gas, water en elektriciteit, telefoon, tv en internet aan de gang zijn in het noordelijke traject. De overkoppeling aan de zuidkant zal tot juni duren.

De N70 is in elk geval vanaf begin 2020 afgesloten, behalve voor het bestemmingsverkeer. De omleiding langs de E17 zal vooral voor het zware verkeer van kracht zijn, volgens schepen Jean-Pierre Raman. Plaatselijk verkeer zal Ruilare en Bastelare kunnen gebruiken, mits de nodige verkeersdiscipline, lees het verlagen van de toegelaten snelheid. Over de timing en de verkeerssituatie na het leggen van de nutsleidingen is het nog koffiedik kijken, daarvoor is eerst de coördinatie van de wegeniswerken - te beginnen met de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel - nodig.

Ook in de zijstraten wordt gewerkt, maar dat gebeurt in tussenperiodes, telkens voor enkele dagen. Onder meer de Kallestraat, de Halve Dreef, de Kantschoolweg en een deel van de Hoekstraat zijn dan aan de beurt. 

Regelmatig zullen er wateronderbrekingen zijn, of wordt de bevolking op de hoogte gebracht van ondrinkbaarheid van het water. Een rode of groene brief zal daar voor de juiste info zorgen. Ook stroomonderbrekingen zullen minstens 5 dagen op voorhand gecommuniceerd worden.

Zo is er 'minder hinder'

"Minder hinder" was het devies op de infoavond. Daaronder vallen onder meer een monitoring van het verkeer, het werken met een unieke aannemer, maatregelen voor de Leefschool Eikenkring en de handelaars in de buurt, en een goede communicatie via de werfkeet aan de Zavel die elke woensdag van 14 uur tot 16 uur bereikbaar zal zijn voor praktische vragen, opmerkingen of misschien wel frustraties van de omwonenden.

Vragenkwartiertje

Voor wie woensdagavond tijdens het vragenuurtje zijn ongerustheid uitte over rechtstreekse hinder: hulpdiensten hebben altijd doorgang, bij ongevallen op de E17 zal de politie uiteraard maatregelen nemen, en handelaars mogen bordjes hangen om de bereikbaarheid van hun zaak duidelijk te maken.

Volgens de werfcoördinator van Fluvius wordt er à rato van 200 meter per week gewerkt, zodat de persoonlijke hinder betreffende opritten en parkeerproblemen voor individuele bewoners tot een minimum herleid wordt. Bezwaarschriften over de bovenbouw - alles wat nog volgt na de aanleg van de nutsleidingen - zullen volgens de gebruikelijke procedure behandeld worden. Daarmee werden gisteravond discussies over toekomstige heikele punten voor een tijdje vooruitgeschoven.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio