STVV en Genk pleiten samen voor replay van Limburgse derby: “Leugens van match delegate aangetoond”

STVV en Genk pleiten samen voor replay van Limburgse derby: “Leugens van match delegate aangetoond”

Foto: JEFFREY GAENS

De match delegate heeft op eigen houtje beslist om de Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk definitief stil te leggen. Dat blijkt uit de verklaringen die de veiligheids- en politieverantwoordelijken van die match donderdag hebben afgelegd voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Voor STVV en Genk is dat een inbreuk op het bondsreglement, waardoor enkel beslist kan worden om het duel te laten herspelen.

Na de pleidooien van bondsprocureur Kris Wagner, de advocaten van STVV en KRC Genk vroeg de commissievoorzitter om de zitting van 18 oktober te schorsen. Genk had immers gepleit dat scheidsrechter Lawrence Visser en match delegate Jean-François Crucke niet de voorschriften hadden gevolgd om de Limburgse derby van 28 september definitief te staken.

STVV en Genk pleiten samen voor replay van Limburgse derby: “Leugens van match delegate aangetoond”
Foto: Boumediene Belbachir

Er zou geen overleg geweest zijn met de veiligheidsverantwoordelijke van STVV, aldus advocaat Jochem Martens. De landskampioen claimt dat de gevorderde straffen daardoor ook niet van toepassing zijn. Om een en ander te verifiëren, vroeg de Geschillencommissie Hoger Beroep om Eddy Christis, de veiligheidsverantwoordelijke van STVV, en Steve Provost, de politieverantwoordelijke, te horen. Zij bevestigden de Genkse these: match delegate Crucke nam de beslissing om de partij te staken op eigen houtje. “En dus is enkel een replay van de match mogelijk”, besloot meester Martens, die bijval kreeg van STVV. De Kanaries hadden aanvankelijk gepleit voor een forfaitzege.

Beide clubs riskeren een match achter gesloten deuren, een aftrek van twee punten en de maximumboete van 5.000 euro. Daarbovenop vraagt bondsprocureur Kris Wagner om de wedstrijd STVV-Genk zonder publiek opnieuw te laten spelen vanaf de eerste minuut.

STVV: “Niet gecontacteerd, maar had derby ook afgeblazen”

Volgens Eddy Christis, veiligheidsverantwoordelijke van STVV, heeft de scheidsrechter of match delegate tijdens de Limburgse derby geen contact met hem opgenomen alvorens de partij af te blazen. “Maar als ik de beslissing moest nemen, had ik ook afgeblazen.”

Volgens KRC Genk was de correcte procedure bij de definitieve stillegging niet gevolgd. Zo zou de veiligheidsverantwoordelijke van de organiserende ploeg (STVV) en ook de politie niet geconsulteerd zijn. Het bondsreglement vereist dat nochtans. “Er is geen contact met mij gezocht”, bevestigde Eddy Christis ter zitting. “De scheidsrechter heeft enkel gesproken met match delegates Crucke en Goethals en de hoofdsteward van STVV. Er is geen overleg geweest, ook niet met de politie.”

Voorafgaand aan de wedstrijd vindt er steeds een veiligheidsvergadering plaats met de veiligheidsverantwoordelijke van beide clubs, politie en de match delegate. “Die verliep zoals gebruikelijk. Maar voor de derde fase, namelijk de definitieve stillegging, worden geen duidelijke afspraken gemaakt. Daar is geen protocol voor. Er is bijvoorbeeld niet afgesproken dat ik de eindverantwoordelijkheid draag. Maar dat wordt wel verondersteld. Toch zag ik ook op Standard dat het de match delegate is die de beslissing over een definitieve stillegging neemt”, aldus Christis. “Maar mocht ik scheidsrechter geweest zijn, had ik ook afgefloten.”

Match delegate Jean-François Crucke had in de eerste zitting gezegd dat hij de beslissing om de derby stil te leggen, baseerde op contact met de politie. Schriftelijk voegde hij daar nadien aan toe dat Crucke ook met Christis had gesproken, maar dat werd ter zitting ontkend. KRC Genk bracht ook beelden bij die de bewering van Christis bevestigen.

STVV en Genk pleiten samen voor replay van Limburgse derby: “Leugens van match delegate aangetoond”
Foto: Boumediene Belbachir

Genk: “We hebben leugens van match delegate aangetoond”

Volgens advocaat Jochem Martens, die KRC Genk vertegenwoordigde in de tuchtprocedure, kan de Geschillencommissie enkel besluiten dat de match tegen STVV opnieuw gespeeld moet worden. “Het reglement is niet gevolgd en dus kan er ook geen sanctie worden opgelegd.”

Op vraag van meester Martens werden de veiligheids- en politieverantwoordelijken op de bewuste 28 september gevraagd om te komen getuigen. Zij bevestigen het vermoeden van KRC Genk: match delegate Crucke besliste zonder overleg om de Limburgse derby op Stayen definitief af te blazen.

“We hebben bewezen dat de match delegate heeft gelogen. We hebben duidelijk gehoord dat er geen contact is opgenomen met de politieverantwoordelijke en veiligheidsverantwoordelijke. De man was heel goed op de hoogte van wat er moest gebeuren. In paniek zal hij de ref dan maar gezegd hebben dat de match stilgelegd moet worden. Nadien probeert hij voor uw zetel zijn leugens in te dekken. Daar houdt het debat dan ook op: de regels zijn niet gevolgd, dus kan er ook geen sanctie worden opgelegd. En dan schrijven de Laws of the Game van de FIFA voor dat de match moet herspeeld worden.”

In eerste instantie vroeg STVV om een forfaitnederlaag op te leggen aan Genk, maar de Kanaries wisselden het geweer donderdag van schouder. “We sluiten ons in hoofdorde aan bij KRC Genk. Fase 3 is niet correct toegepast en dus kunnen de bijhorende sancties niet worden opgelegd”, aldus meester Kristof De Saedeleer, die eraan toevoegde dat er een discrepantie in de strafvordering was geslopen. “STVV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de Genkse fans. Zelfs al was fase 3 correct toegepast, dan nog kan STVV daar niet aansprakelijk voor worden gesteld. Standard en Charleroi komen tot fase 2 en ze worden elk bestraft met 4.000 euro. STVV komt tot fase 2 en riskeert zwaardere sancties. We hebben nochtans geen extra disciplinaire beslissingen nodig om tot actie aangespoord te worden”, pleitte de advocaat, die verwijst naar de zestien burgerrechtelijke uitsluitingen naar aanleiding van STVV-Genk.

Bondsparket houdt vast aan vordering

Ondanks de verklaringen van veiligheids- en politieverantwoordelijken, houdt het Bondsparket vast aan zijn initiële vordering tegen beide clubs. “Voor dergelijk gedrag van rasechte voetbalhaters is geen plaats in de maatschappij. Een duidelijk signaal dringt zich op”, pleitte bondsprocureur Kris Wagner.

Wagner hekelde dat het debat op een zijspoor was beland. “Het bondsreglement schrijft duidelijk voor dat er een match achter gesloten deuren moet worden opgelegd aan clubs waarvan de wedstrijd wordt stilgelegd. Dat is verplicht, geen facultatieve sanctie”, stelde Wagner. “Zelfs de veiligheidsverantwoordelijke van STVV beweert dat de situatie uit de hand liep en de match stilgelegd moest worden. De Geschillencommissie Hoger Beroep moet het signaal geven dat er voor voetbalhaters geen maatschappelijk draagvlak is. Gewoon een tik op de hand volstaat niet.”

Dat er misschien overhaast een beslissing is genomen door de match delegate, vindt Wagner ook geen bezwaar. “Op het terrein moet het nog net iets sneller gaan dan hier voor uw commissie. De scheidsrechter kan toch niet zeggen ‘Hooligans, willen jullie even pauzeren, want wij moeten overleggen’. Zo werkt het niet. Als de match delegate van de politie hoort dat de veiligheid in gevaar is, volstaat dat. Het is belangrijk dat er een duidelijk signaal gegeven wordt.”

Ook korpschef Steve Provost, die de eindverantwoordelijke van de politie was, wees op de grote maatschappelijke kost. “Zo’n match kost de maatschappij 80.000 euro. Dat is schandalig veel. Als de match moet herspeeld moet worden, moeten we die kosten opnieuw doen zonder dat we de veiligheid kunnen garanderen”, aldus Provost, die bijval kreeg van bondsprocureur Wagner.

Uitspraak nog in november

De Geschillencommissie zal nog “voor het einde van de maand november” een uitspraak doen. Dat liet commissievoorzitter Didier Detollenaere weten, na het horen van alle partijen en getuigen.

De drie zetelende leden van de Geschillencommissie Hoger Beroep nemen de zaak in beraad. “Dit is een belangrijke casus die een hoge precedentswaarde zal hebben”, aldus voorzitter Detollenaere. “We proberen zoals steeds vrij snel, maar vooral gemotiveerd een beslissing te nemen. De uitspraak mag verwacht worden voor het einde van deze maand.”

Corrigeer

MEER NIEUWS