Ineos krijgt vergunning om site in Lillo “bouwrijp” te maken voor nieuwe fabrieken

Ineos krijgt vergunning om site in Lillo “bouwrijp” te maken voor nieuwe fabrieken

Foto: Photo News

Berendrecht -

Chemiereus Ineos mag zijn site in Lillo in het Antwerpse havengebied “bouwrijp maken” voor de komst van twee nieuwe fabrieken. Het Antwerpse provinciebestuur heeft daarvoor een vergunning verleend. Volgens eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) heeft het provinciebestuur het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie gevolgd. De goedkeuring komt er ondanks honderden bezwaarschriften en een petitie van actiegroep Antwerpen Schaliegasvrij.

Ineos maakte begin dit jaar bekend dat het Antwerpen had uitgekozen voor een investering van 3 miljard euro in twee nieuwe fabrieken op zijn huidige site in Lillo en op aanpalende terreinen. Het gaat om een propaandehydrogenatiefabriek (PDH) en een ethaankraker. Die moeten respectievelijk propaan omzetten in propyleen, en ethaan in ethyleen, grondstoffen voor andere chemieproducten.

Tegen de plannen ontstond al snel protest van milieuverenigingen, die onder meer vrezen voor meer CO2-uitstoot en meer plasticvervuiling. Ze reageerden bovendien woest op het feit dat Ineos eerst een afzonderlijke vergunning aanvroeg voor het klaarmaken van de site, inclusief een stuk ontbossing. “Bos kappen voor installaties waarvan nog niet geweten is of ze vergund geraken, is voorbarig”, klonk het.

Die eerste horde is nu dus ondanks tal van bezwaarschriften en een petitie toch genomen. Na positief advies van de stad Antwerpen ziet nu ook het provinciebestuur geen graten in de bomenkap. Binnen de provinciale omgevingsvergunningscommissie kantte volgens de deputatie alleen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zich ertegen. “Maar zij gaven wel enkele voorwaarden op voor het geval we toch een vergunning zouden geven”, zegt gedeputeerde Lemmens. “Het gaat onder meer om een boscompensatie van 55 hectare die moet worden aangeplant. Dat is meer dan wettelijk moest, maar wij kunnen dat niettemin opleggen in de vergunning.”

Ineos laat donderdag weten dat met de vergunning een belangrijke stap is gezet naar de realisatie van de twee fabrieken, ook wel bekend als “Project ONE”. Het bedrijf stelt dat het ook heeft ingespeeld op de bezorgdheden van belanghebbenden zoals ANB. Volgens Ineos toont een nieuw rapport van ANB weliswaar aan dat het compensatieplichtige stuk bos dat zal worden gerooid - bomen ouder dan 22 jaar - slechts 17,5 hectare bedraagt en er wettelijk dus slechts 35 hectare zou moeten worden gecompenseerd. Toch engageert het bedrijf om de in de vergunning gevraagde 55 hectare aan te planten. “Ineos erkent de waarde van de tijdelijke natuur die is ontstaan en is daarom bereid meer te compenseren dan waartoe het wettelijk verplicht is”, klinkt het.

Het verdere project zal volgens Ineos nog vier à vijf jaar in beslag nemen, met de bouw van de industriële installaties maar ook onder meer de aanleg van verharde wegen, ondergrondse leidingen, een elektrisch distributienet en een kade. Voor die verschillende fases zullen nog bijkomende vergunningsaanvragen moeten worden ingediend.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees