De Lijn vindt geen plaats voor laadpalen en schrapt elektrische bussen in Gent

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De Lijn vindt geen plaats voor de laadinfrastructuur die nodig is om zes elektrische bussen te laten rijden in Gent. Een proefproject wordt na twee jaar afgevoerd en de milieuvriendelijke bussen zullen ingezet worden in Leuven en Antwerpen. De Lijn zegt het jammer te vinden dat het Gentse stadsbestuur “niet meer gewicht in de schaal legt om de nodige vergunningen af te leveren”.

In 2017 kondigde De Lijn een proefproject aan met een 20-tal elektrische bussen in Gent, Leuven en Antwerpen. De eerste passagiers zouden eind 2019 kunnen opstappen. De Lijn heeft bij fabrikant VDL uit Roeselare de elektrische voertuigen al aangekocht maar krijgt de vergunningen voor de nodige laadpalen niet rond. De bussen moeten echter verschillende keren per dag opgeladen worden.

In Gent is het project daarom geschrapt. De infrastructuur kan niet op het openbaar domein geïnstalleerd worden. In Leuven wil De Lijn met een kleine vertraging alsnog van start gaan. Daar kan de openbaarvervoersmaatschappij zich beroepen op een terrein van de KU Leuven en worden de eerste bussen operationeel begin 2020. In Antwerpen zal dat pas in het tweede kwartaal zijn, al zou daar wel een locatie vastliggen voor de laadinfrastructuur.

Lage-emissiezone

Maar in Gent leek het niet mogelijk om die te vinden en kreeg De Lijn geen groen licht voor een laadpaal aan de Ghelamco-arena of de Blaarmeersen. Opmerkelijk, omdat de stad zich de voorbije jaren profileerde als een voortrekker op het vlak van duurzame mobiliteit met een ingrijpend circulatieplan. Vanaf 2020 weert het stadsbestuur de meest vervuilende voertuigen uit het centrum met een lage-emissiezone. Maar elektrische bussen komen er vooralsnog niet.

Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) reageert verbaasd op de beslissing van De Lijn. “Bij de stad Gent is nooit het signaal gegeven dat er een probleem was bij het uitrollen van die laadpalen”, klinkt het. “We betreuren dat De Lijn ons, als stad die het meest uitgesproken kiest voor openbaar vervoer, niet als echte partner heeft behandeld.”

Tegen 2025 elektrisch

De Lijn wou met het moeizame proefproject duidelijkheid scheppen over de haalbaarheid en praktische uitdagingen bij het ontplooien van elektrisch openbaar vervoer. Ze ambieert om tegen 2025 elektrisch te rijden in alle Vlaamse stadskernen. Daarvoor zijn 900 elektrische bussen nodig. Maar de financiering voor de aankoop van die voertuigen is nog niet rond en in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord wordt over de aangekondigde omslag niet gesproken.

Het is nog niet duidelijk of De Lijn lessen trekt uit de moeizame zoektocht naar geschikte locaties voor de laadinfrastructuur op de Vlaamse openbare weg. Varianten op de aangekochte elektrische bussen bieden een groter bereik. Die kunnen dan ‘s nachts laden op de stelplaats.

In Brussel lijkt de ontplooiing van een elektrisch wagenpark alvast minder problematisch. Daar bestelde openbaarvervoermaatschappij MIVB ruim 100 hybride bussen en meer dan 30 volledig elektrische bussen.

Ook in Nederland loopt de elektrificatie van bussen vlot. Vorige week plaatste mobiliteitsbedrijf Transdev daar nog een bestelling van 156 elektrische bussen voor het openbaar vervoer in de regio Amsterdam.

Meer over De Lijn

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie