Skeyes legt minimale dienstverlening weer op tafel

Skeyes legt minimale dienstverlening weer op tafel

Foto: ISOPIX

De directie van skeyes vraagt dat de volgende federale regering duidelijke regels opstelt over een minimale dienstverlening wanneer de luchtverkeersleiders staken. Dat heeft skeyes-topman Johan Decuyper dinsdag gezegd in de Kamercommissie Mobiliteit. “Liefst spreken we dat met de vakbonden af, maar als dat niet lukt, moet de overheid misschien tussenbeide komen”, zo duidde Decuyper na afloop.

De minimale dienstverlening stond al vermeld in het huidige regeerakkoord, dat dateert van 2014. Directie en vakbonden bij skeyes hebben er ook een tijdje over gesproken, maar het overleg werd nadien op een laag pitje gezet.

Nu legt de directie het dossier weer op tafel. “Er dringt zich een duidelijk omschreven en wettelijk verankerd kader voor gegarandeerde dienstverlening op, naar analogie met andere openbaredienstverleners”, zo staat in een memorandum dat skeyes (het vroegere Belgocontrol) opstelde voor de volgende federale regering.

Bij het spoor bijvoorbeeld werd midden 2018 een minimale dienstverlening ingevoerd. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) nam toen het initiatief, nadat directie en vakbonden er niet uit geraakt waren.

De directie van skeyes wil na een stakingsaanzegging op voorhand weten welke personeelsleden aan de staking zullen deelnemen, zodat ze een minimumdienst kan garanderen en de operaties kan plannen. “De impact van stakingsacties kan worden getemperd wanneer het verwachte dienstniveau vooraf wordt bekendgemaakt”, klinkt het in het memorandum. “Zo kunnen de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavenactoren hun operaties reorganiseren om de invloed op de passagiers en de economie zo beperkt mogelijk te houden.”

Corrigeer

NIEUWS