Sint-Petrus- en Pauluskerkje van Bachte staat in de steigers

De kerkraad van Bachte van links naar rechts: Albert Martens, Willem Van Damme, Hubert De Roo, Martine Standaert en voorzitter Rosita Mehuis. Foto: LEZ

Deinze / Nevele - Het beschermde Sint-Petrus en Pauluskerkje van Bachte wordt grondig gerestaureerd. Het gebouw dateert uit de 12de eeuw staat al enkele weken in de steigers. De renovatiewerken zullen eind 2020 voltooid zijn, waarna de kerk weer in gebruik genomen zal worden.

Beschermd monument

De bouwgeschiedenis van het eenbeukig  Sint-Petrus- en Pauluskerkje in Bachte telt drie periodes. Bij de eerste vermelding in de twaalfde eeuw is sprake van een romaans kerkje met één beuk met in het oosten een rechthoekig koortje. In de vijftiende eeuw wordt het romaans koortje gesloopt en vervangen door een koor in gotische stijl met een driezijdige absis. Rond de achttiende eeuw werd het bovenste gedeelte van de muren van de romaanse beuk gesloopt en vervangen door een bakstenen metselwerk.

Omdat dit kerkje voor een groot deel als romaans bouwwerkje met een gotisch koor werd beschouwd is het sinds 1974 een beschermd monument. De gesloten dorpskom, het pleintje voor de kerk en de ligging aan de oevers van de oude Leie maken de site waardevol.

Door zijn idyllische ligging wordt het kerkje veelvuldig gebruikt voor huwelijken, doopsels, intieme begrafenissen of concerten. Ook het DVC H. Hart en de B.O. school Ter Leie zijn bevoorrechte gebruikers.

Renoveren

Na een grondig inspectierapport van Monumentenwacht Oost -Vlaanderen in 2008 werd aan de kerkraad HH. Petrus en Paulus Bachte het advies gegeven een renovatiedossier op te starten. De vorige renovatie dateert van 1975.

Architect Patrick Feys maakte een renovatiedossier op, dat in 2011 werd ingediend bij de Vlaamse Overheid met de bedoeling toestemming te krijgen om de restauratiewerken uit te voeren en tegelijk een gewestelijke toelage te bekomen. In het toenmalig meerjarenplan werden de nodige kredieten voorzien voor zowel de gewestelijke premie als voor de gemeentelijke toelage. Gezien de zeer lange wachttijd werden deze kredieten noodgedwongen jaar na jaar overgedragen.

Pas in februari 2019 werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed uiteindelijk de definitieve premie van het Vlaams Gewest goedgekeurd .Het aandeel van de kerkfabriek wordt gefinancierd door een investeringstoelage van het stadsbestuur.

Werken tot einde 2020

Frans Neirinck van de parochiale werkgroep: ‘Het kerkje is inderdaad dringend aan renovatie toe. Alle houten bekleding van het torentje is rot, de schaliën van het dak dienen vervangen te worden. De buitengevel wordt, waar nodig, uitgeslepen en opnieuw gevoegd, alle elektrische leidingen worden vernieuwd,  wat ook het geval is voor de bliksemafleiding. Bovendien worden de nodige beveiligingswerken uitgevoerd. Binnenin is er een asbestplint die verwijderd wordt, de kerk wordt opnieuw geschilderd. Het houten hoofdaltaar en de zijaltaren vertonen wormaantasting, voor een goede instandhouding dienen deze zeker ook behandeld te worden.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio