“Stadsgewesten zijn het enige antwoord op de stadsvlucht. Alleen is dat een vloek in het politiek verkavelde Vlaanderen”

COMMENTAAR

“Stadsgewesten zijn het enige antwoord op de stadsvlucht. Alleen is dat een vloek in het politiek verkavelde Vlaanderen”

Foto: Marc Herremans - Corelio

Jonge gezinnen trekken weer weg uit de stad. Het is geen lokaal fenomeen maar een Vlaams probleem. Alleen is de oorzaak anders dan vroeger. Jonge gezinnen vertrekken niet uit onvrede maar worden door de omstandigheden ­gedwongen. De waaier aan mogelijkheden die een stad biedt aan diensten, cultuur of ontspanning weegt in de eindafrekening niet af tegen de prijs van een woning. Zeker niet voor wie op z’n Vlaams zint op huisje, kindje, tuintje. Die stadswoningen zijn stilaan ­onvindbaar, zelfs voor wie een flink ­inkomen heeft.

De kostprijs van een woning is de belangrijkste ­reden die alle stadsbestuurders zullen geven voor de uittocht. Het is ook de makkelijkste. Er zit veel meer scheef dat de kosten-batenanalyse bepaalt. ...

Meest gelezen uit de buurt