Zone 30 uitgebreid met 55 straten: “Dit komt ook de leefbaarheid van inwoners ten goede”

Zone 30 uitgebreid met 55 straten: “Dit komt ook de leefbaarheid van inwoners ten goede”

Burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepen van Mobiliteit Axel Weydts moedigen de inwoners aan om zich aan de snelheidsbeperking te houden in de zones 30. Foto: loh

Kortrijk / Marke / Heule / Kooigem / Aalbeke / Bissegem -

Op het grondgebied van Groot-Kortrijk wordt de zone 30 uitgebreid. Vanaf begin volgend jaar zal de snelheidsbeperking van 30 km gelden voor nog 55 extra straten. De uitbreiding situeert zich vooral in de woongebieden van Marke en Heule.

Vorig jaar werd de zone 30 al stevig uitgebreid op het grondgebied van Groot-Kortrijk. In een tweede fase wordt de snelheidsbeperking nu ook ingevoerd in de woongebieden van Heule en Marke. De gemeenteraad keurde maandagavond goed dat er vanaf begin volgend jaar in nog eens 55 extra straten niet sneller mag gereden worden dan 30 km per uur.

“We voeren de zone 30 in voor meer verkeersveiligheid maar ook voor de leefbaarheid van de inwoners”, zegt bevoegde schepen Axel Weydts (SP.A). “In een zone 30 is er minder kans op een ongeval. Bij een lagere snelheid is de remafstand ook korter zodat ongevallen sneller vermeden kunnen worden. De ongevallen met 30 km/uur veroorzaken ook minder letsel. Bij een ongeval met een auto die 30 km/uur rijdt, is de kans op overlijden 15 procent, maar als de auto 50 km/uur rijdt is die kans wel zestig procent. Dat is bijna meer dan de helft.”

Marke en Heule leefbaarder maken

De invoer van zone 30 moet de woongebieden in Heule en Marke ook leefbaarder maken, volgens de schepen. “Door de lagere snelheid zal er minder lawaai zijn en ook minder uitstoot van CO2. De woongebieden worden rustiger.”

Omdat de bewoners vragende partij waren, wordt de zone 30 ook ingevoerd in de Koninklijkestraat in Kooigem. In de straten waar uit metingen blijkt dat er een snelheidsprobleem kan voordoen, worden er niet alleen borden geplaatst, maar komt er op de straten ook grondmarkeringen. De uitbreiding van de zone 30 kost de stad 10.454 euro. Met de uitbreiding van 55 straten is nu al 79 procent van het grondgebied Groot-Kortrijk zone 30.

Welke straten worden vanaf volgend jaar zone 30?

In deze 55 staten mag er vanaf volgend jaar maar 30 km/uur gereden worden:

Heule: Roeselaarsestraat (na heraanleg), Steenstraat (na heraanleg tussen de R8 en de Mellestraat) (na heraanleg), de Peperstraat (tussen Kortrijksestraat en Goethalslaan en tussen Goethalslaan en nr 166a), de St. Godelievestraat, de Stijn Streuvelslaan, de Stadelaan en de J. Vandervaetstraat.

Marke: Aardweg, Leieweg, Hermelijnstraat, Koedreef, Kokuitplein, M. Vandewielestraat, Hemelrijkstraat, Debrabanderestraat, P. Vandeghinstestraat, Vagevuurstraat, Halewainstraat, Pater Omer Devosstraat, Moteweg, Kleine Pontestraat, Kalvariestraat, Keizerstraat, Kardinaalstraat, Watervalstraat, Beginnestraat, Klarenhoek, Keiweg, Hector Casteleinstraat, Rode Dreef, Baron J. De Bethunelaan, Van Belleghemdreef, Preshoekstraat (deel tussen Vagevuurstraat en rotonde Gladiatorenstraat), Broeders Van Dalestraat, A. Vesaliusstraat, Poortersstraat, Groeningebosstraat, Mgr. Callewaertstraat, Lindestuk, Pastoor Slossestraat, K. Plantijnstraat, G. Mercatorstraat, Priester Socquetstraat, Gymnasiastraat, Apollostraat, Zeusstraat, Spartacusstraat, Diagorastraat, Olympiadeplein, Gladiatorenstraat, Arenastraat, Oude Bergstraat en Wolverijdreef.

Bissegem: Kruiskouter

Aalbeke: Steertstraat

Kooigem: Koninklijkestraat

Kortrijk: St. Denijseweg (zuidelijk deel) en Wandelingstraat (tussen Veemarkt en Pluimstraat).

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio