Project opslaghal voor afval ligt opnieuw op tafel ondanks eerder protest van buurt

Transport huishoudelijk afval met de trein in plaats van over de weg

© Joris Herregods

Het project van Ivarem om op de site in Muizen (Mechelen) een overslaghal voor huishoudelijk afval te bouwen, ligt opnieuw op tafel. Twee jaar geleden trok de afvalbeheerder de aanvraag na buurtprotest in. Nu hoopt Ivarem in de eerste helft van 2020 een omgevingsvergunning aan te vragen door rekening te houden met de verzuchtingen van omwonenden.

Sven Van Haezendonck

Hoofdpunten

Keuze van de redactie

Video