Vilvoords burgemeester wil niet dat haatprediker Denis taallessen volgt in zijn stad

Vilvoords burgemeester wil niet dat haatprediker Denis taallessen volgt in zijn stad
Vilvoorde / Londerzeel -

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) wil niet dat Jean-Louis Denis, die eind 2018 vrij kwam na vijf jaar celstraf wegens rekrutering van jongeren voor Syrië, in zijn stad taallessen volgt. Meer algemeen eist hij dat de regering en het parlement snel werk maken van het opleggen van voorwaarden na het uitzitten van de straf wegens dergelijke veroordelingen.

“Omdat de VDAB bij een contact met Denis vaststelde dat hij geen Nederlands kent, heeft men hem doorgestuurd naar een centrum voor basiseducatie in Vilvoorde. Dit centrum situeert zich echter vlakbij de school waar Denis indertijd een aantal jongeren heeft gerekruteerd voor de strijd in Syrië, waarvan er verschillende inmiddels gestorven zijn. Dit heeft tot grote onrust en geschokte reacties geleid bij de betrokken Vilvoordse gezinnen en hun omgeving”, aldus Bonte.

“De Lokale Integrale Veiligheidscel van Vilvoorde is daarom van oordeel dat het niet kan dat Denis die taallessen in Vilvoorde volgt. Ik stel me tevens ernstige vragen bij de aanpak van de VDAB. Uit verklaringen lees ik dat Denis helemaal niet geïnteresseerd is in deze taallessen Nederlands. Hij kan die lessen overigens evengoed volgen in zijn woonplaats Londerzeel”, aldus Bonte. Ondanks zijn celstraf is Denis volgens Bonte bovendien nog even radicaal als voorheen.

Het geval-Denis toont volgens Bonte voorts aan dat het de hoogste tijd is dat de regering of het parlement werk maken van de aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie terrorisme om de rechter de mogelijkheid te geven om, naar analogie met wat al bestaat voor pedofilie, bij dergelijke veroordelingen ook gedurende een zekere periode na het uitzitten van de straf een TBR (terbeschikkingstelling van de regering) op te leggen.

“TBR houdt in dat de strafuitvoeringsrechtbank de mogelijkheid krijgt om ook na het uitzitten van de straf gedurende een aantal jaren de betrokkene voorwaarden op te leggen, zoals een plaatsverbod, en de betrokkene op die manier onder toezicht blijft. Met de Syriëstrijders, die we eerlang terug in ons land mogen verwachten, is het dringend nodig dat er hiervan werk wordt gemaakt. Als de huidige regering dit niet kan, moet het parlement een initiatief nemen”, aldus Bonte.

Sinds zijn vrijlating woont Denis bij zijn moeder in het centrum van Londerzeel. Hij komt er amper buiten en heeft nog niet voor problemen gezorgd. De politie houdt hem wel in de gaten.

LEES OOK. Vrijgelaten haatprediker: “Moslims worden in België opgesloten omdat ze moslim zijn”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees