Leuven investeert 440 miljoen euro en verhoogt belastingen

Leuven investeert 440 miljoen euro en verhoogt belastingen

Mohamed Ridouani Foto: BART DEWAELE

Leuven -

Om - dixit burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) - van Leuven één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden te maken, gaat het stadsbestuur deze legislatuur zo’n 440 miljoen euro investeren. Tegelijk worden echter ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd van 880 tot 975. Dat is maandag bekendgemaakt op een persconferentie over de meerjarenbegroting 2020-2025.

LEES OOK. VIDEO. Oppositiepartijen niet mals voor meerjarenplanning stadsbestuur Leuven

De grote slokoppen in deze meerjarenbegroting zijn armoedebestrijding (150 miljoen), kinderopvang, ouderenzorg, thuiszorg door Zorg Leuven (150 miljoen), aanleg en vernieuwing straten, voetpaden en fietspaden (100 miljoen), vrijetijdsaanbod (89 miljoen) en sportinfrastructuur (57 miljoen). Blikvangers zijn onder meer de 618 bijkomende sociale woningen, 2.500 extra plaatsen in het onderwijs (12 miljoen), 50 mobipunten (850.000 euro), een verkeersmanagementsysteem (2 miljoen), 12 nieuwe of vernieuwde parken, en startkapitaal voor Community Land Trust 5 miljoen), een intergemeentelijk dierenopvangcentrum (200.000). In de geplande podiumkunstenzaal, waarvan de opening voorzien is in 2027, wordt deze legislatuur al 23 miljoen geïnvesteerd (onder meer in aankoop grond).

Om het wonen in het dure Leuven meer betaalbaar te maken wil Leuven naast nieuwe sociale woningen en een Community Land Trust, die woningen te koop zal aanbieden zonder dat de koper de grond moet betalen, ook gebruik maken van het sociaal beheersrecht om woningen die leegstaan, ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn in eigen beheer te nemen. Hiervoor wordt jaarlijks 100.000 euro voorzien. Voor de begeleide opvang van daklozen in Housing First wordt 250.000 euro vrijgemaakt. De dienst Wonen krijgt voor de strijd tegen huisjesmelkerij en slechts woonkwaliteit extra personeel. Leuven wil ook werk maken van praktijktesten om discriminatie op de private huurmarkt tegen te gaan. Wie al 2 jaar wacht op een sociale woning, kan verder rekenen op een huurpremie.

In het kader van de verduurzaming van de stad wordt naast de 50 geplande mobipunten (850.000 euro) geïnvesteerd in nieuwe fietspaden (7,9 miljoen) en 5.000 nieuwe fietstallingen (1 miljoen). In overleg met De Lijn wordt ook werk gemaakt van moderne trambussen in eigen bedding en de verplaatsing van bussen van het centrum naar de ring. De stad maakt ook 2,6 miljoen vrij voor subsidies voor energiebesparende maatregelen en 1 miljoen voor energiebesparingen in de eigen stadsgebouwen. Voortaan worden bovendien nog enkel elektrische voertuigen aangekocht, waardoor de stad in 2030 over een volledig elektrisch wagenpark zal beschikken.

Om dit alles te financieren worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd van 880 tot 975. Volgens schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) blijft Leuven hiermee net onder het gemiddelde van de 13 Vlaamse centrumsteden. Een aantal kleine belastingen en retributies wordt geïndexeerd. Ondanks deze verhoging blijft volgens Devlies de belastingdruk op de Leuvenaar lager dan bij de start van de vorige legislatuur in 2012. Het tarief voor de aanvullende personenbelasting, die de vorige legislatuur verminderd werd van 7,5 tot 6,7 procent, blijft immers behouden. De onroerende voorheffing treft overigens slechts in beperkte mate inwoners. In 40 procent gaat het om rechtspersonen en daarnaast nog een groot aantal niet-Leuvenaars die hier een pand bezitten.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees