Federale winteropvang in Brussel opnieuw van start gegaan

Federale winteropvang in Brussel opnieuw van start gegaan

Nathalie Muylle Foto: ISOPIX

In de Trierstraat in Brussel is zondag de federale winteropvang geopend. Het centrum, dat plaats biedt voor 250 mensen, is dit jaar voor het eerst 24 uur op 24 uur open. De federale regering maakt voor het project 1,3 miljoen euro vrij, zei minister van Armoedebestrijding Nathalie Muylle (CD&V) maandag tijdens een bezoek aan het centrum. Daarnaast investeert de overheid in het project Housing First, dat landurig werklozen helpt om huisvesting te vinden.

Het centrum, waar een dertigtal mensen aan de slag is, wordt uitgebaat in samenwerking met het Rode Kruis, het CAW, Dokters van de Wereld en het OCMW. In het gebouw, dat zeker open blijft tot 31 maart 2020, is plaats voor 250 mensen. Vandaag verblijven in het centrum 105 gezinsleden, onder wie 66 kinderen, en ook 106 mannen en 42 vrouwen. Twintig procent van de mensen die in de centra verblijft zijn transmigranten.

Transmigranten

“In de drie jaar waarin we deze opvang organiseren, hebben we een proportionele stijging gezien van het aantal transmigranten”, zegt directeur van het centrum Freddy Simon. “Tot nu toe waren het vooral mensen die asiel aanvroegen en werden geweigerd, maar nu zien we toch een aanzienlijk aandeel transmigranten, wetende dat andere organisaties zich specifiek op hen richten.”

De mensen die in de centra verblijven, worden aangemoedigd om een maand te blijven. Ze krijgen onder meer medische en sociale begeleiding en worden in contact gebracht met andere organisaties, in de hoop onder begeleiding keuzes te kunnen maken over hun toekomst en verder te worden doorverwezen naar andere diensten.

Extra middelen

Vorig jaar nam de stad Brussel de financiering van het centrum over na het einde van de federale winteropvang, waardoor het vorig jaar heel het jaar is opengebleven. Of dat dit jaar opnieuw het geval zal zijn, is nog niet bekend. In Brussel zijn er in totaal 1.800 winteropvangplaatsen, waarvan het grootste deel wordt georganiseerd door Samusocial.

Volgens directeur Freddy Simon zijn echter nog extra middelen nodig om aan de hoge vraag om opvang te voldoen. “Er is elk jaar te weinig plaats en om goed te doen hebben we nog een extra centrum van 250 tot 300 plaatsen nodig”, zegt hij. De directeur hoopt ook dat er naast de federale middelen nog extra subsidies zullen worden vrijgemaakt. “Anders moeten we 1 april 250 mensen buitenzetten”, zegt hij.

Housing First

Naast de 1,3 miljoen voor de winteropvang, maakte de federale overheid via de Nationale Loterij ook 905.000 euro vrij voor het project Housing First. Dat begeleidt langdurig werklozen naar een stabiele huisvestingsituatie. “Een dak boven je hoofd hebben is heel belangrijk om bijvoorbeeld maatschappelijk te integreren en bijvoorbeeld werk te zoeken, terwijl daklozen vaak niet voldoen aan de voorwaarden om te mogen huren. Daarom is een project als Housing First zo belangrijk”, zei minister Muylle. De minister lanceert dan ook een proefproject om coaches in te schakelen binnen acht projecten, die de huurders begeleiden om hun integratie in de maatschappij verder te verbeteren.

Sinds 2013, toen het eerste project werd opgestart, werden al 600 langdurig werklozen via Housing First begeleid naar een stabiele huisvestingssituatie. Na twee jaar was 90 procent van de huurders nog steeds gehuisvest, zegt de minister.

Muylle gaat projecten als Housing First ook opnemen in de aanbevelingen rond armoedebestrijding voor de volgende regering. “Een dak boven het hoofd is belangrijk om een connectie te maken met de samenleving en dat gaan wij ook als aanbeveling doorgeven aan de federale regering, wie er ook aan de onderhandelingstafel zit.”

Corrigeer

MEER NIEUWS