Kamercommissie keurt Vlaams Belang-voorstel over taalwetgeving in leger goed

Kamercommissie keurt Vlaams Belang-voorstel over taalwetgeving in leger goed

Foto: BELGAIMAGE

De Kamercommmissie Landsverdediging heeft woensdag een wetsvoorstel van Vlaams Belang goedgekeurd dat de minister van Defensie verplicht elk jaar een verslag in te dienen over de naleving van de taalwetgeving in het leger. Het voorstel zal wellicht niet door de plenaire vergadering geraken.

Een verslag over de naleving van de taalwetgeving in het leger is nu al verplicht, maar in de feiten dient de minister dat pas zeer laat in. Zo werd het verslag over het jaar 2007 pas ingediend in juli 2012. “Een verslag dat wordt afgeleverd binnen een aanvaardbaar tijdsbestek, is meer dan noodzakelijk als instrument om onevenwichten weg te werken en het tekort aan Vlaamse arbeidsplaatsen op te vullen”, zegt Vlaams Belang.

Het voorstel van Vlaams Belang-Kamerlid Annick Ponthier werd goedgekeurd met zes stemmen tegen vijf: Naast Vlaams Belang (twee leden) stemden N-VA (drie leden) en CD&V (Hendrik Bogaert) voor de tekst. Open VLD onthield zich. De Franstalige partijen en SP.A stemden tegen. De tekst had ook weggestemd kunnen worden: PS en Ecolo-Groen hebben elk drie commissieleden, maar daarvan was telkens maar één lid aanwezig. Het voorstel zal wellicht door de plenaire vergadering weggestemd worden.

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten zegt dat hij binnen de fractie zal bespreken wat het stemgedrag van CD&V zal zijn in de plenaire vergadering. Hij merkt wel op dat zijn partij inhoudelijk geen probleem heeft met de tekst.

Corrigeer

MEER NIEUWS