Corrigeer
camera closecorrect down eyefacebook Het Nieuwsblad nextprevquote share twitter video

Een kleine factuur kan door kosten hoog oplopen.  

Kamer legt schuldenindustrie aan banden

Nooit meer torenhoge kosten op onbetaalde factuur

Een verlengde termijn om uw factuur te betalen. Een kosteloze eerste herinnering. Een plafond op de invorderingskosten. De Kamercommissie Economie heeft gisteren unaniem een gezamenlijk wetsvoorstel goedgekeurd dat een einde moet maken aan de schuldenindustrie. “Facturen moeten uiteraard betaald worden, maar niemand moet verdienen op de schulden of een vergetelheid van een ander.”

Breidt de betalingstermijn voor consumenten uit?

“Tot nu besliste het bedrijf zelf over die termijn. Het wetsvoorstel geeft consumenten 20 dagen de tijd om hun facturen te betalen”, zegt Melissa Depraetere, Kamerlid voor SP.A. Daarna volgt een eerste – en dat is ook nieuw – kosteloze herinnering. Na die eerste herinneringsbrief heeft de consument nog tien dagen om te betalen. 30 dagen in totaal dus. Of beter: een periode waarin met zekerheid iedereen een inkomen ontvangt.”

Wat met de torenhoge kosten?

“Daar komt een plafond op. Tot nu kon een schuld heel snel en heel hoog oplopen”, zegt Kamerlid Leen Dierick (CD&V). “Voor kleine facturen zien we dat de invorderingskosten vaak hoger zijn dan het verschuldigde bedrag. Dat willen we vermijden.” Volgens het wetsvoorstel mogen de bijkomende kosten niet hoger liggen dan 10 procent van het originele bedrag op de factuur. De consument krijgt trouwens van in het begin, bij het afsluiten van het contract, zicht op de kosten die hem aangerekend kunnen worden als hij een factuur niet tijdig zou betalen.”

Wat met mensen die niet kunnen betalen door schulden?

“De procedure moet on hold worden gezet als iemand die niet kan betalen naar een CAW of het OCMW stapt om een oplossing voor een betaling te zoeken. Zo belandt iemand die al schulden heeft veel minder snel in een (gerechtelijke) procedure, die de schuldenberg enkel groter maakt.”

Vindt de consument de nieuwe wet nodig?

Algemeen coördinator David de Vaal van het Netwerk tegen Armoede juicht de beslissing toe. “Het is een heel goede zaak dat iets gedaan wordt aan de ergste uitwassen van de schuldindustrie.” De Vaal hoort vaak getuigenissen van mensen die nog dieper in de armoede worden geduwd door de hoge kosten op hun onbetaalde facturen. “Vergelijk het met een sneeuwbal. Mensen hebben schulden en zakken dieper in het rood door de kosten die ze op die schulden moeten betalen.”

Waarom vinden de politici de nieuwe wet nodig?

“We willen de schuldindustrie een halt toeroepen”, zegt Depraetere. “Facturen moeten uiteraard betaald worden, maar niemand moet verdienen op de schulden of een vergetelheid van een ander. Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders doen de kosten soms gigantisch oplopen.”

In het voorstel staat dan ook dat gerechtsdeurwaarders, net als nu al het geval is met incassobureaus, voortaan gecontroleerd moeten worden door de federale overheidsdienst Economie. Nu controleren zij zichzelf. “Er zijn te veel cowboys in de sector. Die moeten eruit. Deze wet is een preventieve maatregel waardoor ze ethischer te werk moeten gaan.”

Dierick vindt dat ook handelaars bij dit wetsvoorstel gebaat zijn. Volgens haar hebben ook zij geen baat bij een consumenten in de schulden. “Zij willen dat hun factuur wordt betaald.”

Hoe reageren de betrokken partijen?

Yves Van Nieuwenburg, woordvoerder van de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen, zegt dat zijn collega’s geen kosten aanrekenen die niet door hun klant zijn opgenomen. “We verdienen dus niet op de kap van de consument. Wij worden betaald door onze klanten, de ondernemers. Ik vrees trouwens dat hoe langer men uitstel geeft, hoe moeilijker het wordt om nog een factuur te recupereren.”

Ook niet alle bedrijven zijn even gelukkig met het wetsvoorstel. “We betreuren dat onze ondernemers de dupe dreigen te worden van een verplichte betalingstermijn van twintig dagen. In onze sector is een termijn van 8 tot 15 dagen zeer gangbaar. Het kan niet de bedoeling zijn dat ondernemers bank moeten spelen voor hun klanten”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

“Vooral kleine ondernemingen zullen hier de dupe van zijn”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Voor hen wordt het in de praktijk niet meer interessant een onbetaalde factuur met een lage waarde in te vorderen. Wat natuurlijk onaanvaardbaar is.”

Zal dit ook effectief een wet worden?

Het wetsvoorstel werd unaniem goedgekeurd in de commissie, maar de plenaire vergadering moet nog wel groen licht geven. Wellicht wordt de wet volgend voorjaar van kracht.